EMNE: Den Nye Verdensorden:

Den Nye Verdensorden: 5 år 2 måneder siden #1741067

Politik/Demokrati:

Ordet "Demokrati" stammer fra Athen, og blev første gang omtalt for ca. 2400 år siden. Og betyder oversat; Folkestyre.

Det gamle græske demokrati har kun lidt tilfælles med nutidens demokrati, nutidens demokrati er styret af få mennesker. Hvorimod det gamle demokrati i mange tilfælde havde over 5.000 medlemmer i samme slutning. Der er også mange andre forskelle, men de er sagen uvedkommende.

Politik er en tvetydig sag, Politikere som de fremstår, er de mennesker der skal værne om samfundets værdier. Dem som påstår at de beskytter os vha. De penge de kræver i skat. Men hvad mange ikke ved af, er at politik er et stort skuespil, et demokratisk skuespil der forfører befolkningerne verden over, for deres egne penge som er skabt vha. arbejde.

Der findes i grunden 2 politiske idealer, Kommunismen, og Kapitalismen. Alle partier/ideologier er skabt af frimurerne, med det ene formål at de så vil kunne have magten konstant, uanset hvad et valgresultat end måtte blive.

De to grundidealer er mere eller mindre ens. Begge støtter demokratiet som værende den eneste løsning, uden at give luft til andre styreformer, eller forsøg på samme. Deres politik, selvom den lyder meget forskellig, giver altid det samme resultat, de spiller en falsk krig mod hinanden, for at lokke befolkningerne til at stemme på de forskellige idealer, for dermed at forkorte demokratiseringsprocessen. Disse idealer hænger altid sammen i sidste ende.

Et dansk eksempel på at politiske idealister arbejder sammen:

Socialisterne/Socialdemokraterne (Højreorienterede kommunister). og dets støttepartier, Fik via EU, indført Schengen-aftalen med virkning fra 25. marts 2001, Og med den aftale er der ingen grænsekontrol i danmark. Og uden Grænsekontrol er der fri mulighed for invandrere og flygtninge at komme til danmark. Soc. Dem. & Co. indfører derefter flere Asylcentre så der er plads til at huse disse nyankomne. Som efter en tid kommer ud i samfundet og får sociale ydelser. Og laver en masse kriminalitet.

Og efter nogle år, bliver danskerne trætte af denne "blødsødne" "røde" politik, og leflen for invandrerne. Og føler at de trænger til forandring i form af flere lovstramninger, da den anden "fløj" med alle mulige statistikker faktisk beviser, at indvandrerne er enormt overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne. Og de lover så alskens lovstramninger til folket, for at genvinde sikkerheden. (populært kaldet valgflæsk).

Det der så sker er, at denne gang sætter de fleste danskere så krydset ved Liberalisterne/Venstre (Venstreorienterede Kapitalister). Og dets støttepartier, I håb om at deres nyvalgte ministre vil gøre noget ved problemerne.

De nyvalgte ministre begynder straks efter magtoverdragelsen, at lave lovforslag der vil berøre alle, Selv flertallet, De uskyldige, Og det giver sig til kende i form af forslag om mere overvågning, Terrorsikring mv. og selvfølgelig stramninger mod indvandrene. Men oppositionen, (og dele af den siddende regering) sørger for der bliver stemt imod stramninger der kun gælder invandrerne, under fanerne "Racisme".

Og efter en periode med "De blå" på magten, Så synes folket at deres friheder er blevet for indskrænket, og at regeringens indsats har været for ringe, alt imens "de røde" kommer med deres valgflæsk, under fanerne "Et mere frisindet danmark". Og flertallet stemmer igen på oppositionen.

Soc. Dem og dets støttepartier, går nu straks i gang med at løsne lovgivningen yderligere for invandrerne og deres efterkommere. Da de påstår, at det er selve hetzen mod invandrere og deres religion der gør, at de ikke kan "integreres". Og når de så i folketinget skal stemme om lovændringer der øger den enkeltes (ikke kun indvandreres), friheder, Så sender de det til diverse tænketanke, som så danner konklusioner der "modargumenterer" lov-opblødningerne, med trusler om ragnarok, som senere bliver offentliggjort vha. medierne, som derefter manipulerer folket til at synes det er iorden at bibeholde lovene. Som politikerne ikke har lyst til at give slip på, da det er lovene der giver dem magten.

Og efter en periode med "de røde", så synes folket igen at det er på tide med lovstramninger, så den efterhånden nostalgiske sikkerhed kan genindføres. Men så gør politikerne blot det ovenstående én gang til, Og det samme som beskrevet, sker også endnu engang når "De blå" får magten.

Det er grunden til at demokratiet er en udviklingsprocess der ingen ende vil tage. Der vil kun komme nye love og lovstramninger til i fremtiden, lige indtil at frihed er et fænomen fra fortiden,

Dette teater er meget indviklet, og særdeles uigennemskueligt for den enkelte naive borger.


Frimurere:

Frimurerne er en hemmelig samfundsorden/organisation. En sammenslutning af magtfulde mænd der som regel mødes en gang om ugen, de fleste byer og provinser i den vestlige verden har en loge.

Frimurerne er i højeste grad hemmelighedskræmmere, det der tales om i en loge, bliver i en loge. Men nogle ting kommer ud i offentligheden, og de har også ved nogle lejligheder inviteret pressen inden for dørene, men selve de talte ord bliver indenfor murerne. Frimurere sværger bl.a. ved deres liv, ved hver grad de stiger i ordenen. Der er som regel 33. Frimurergrader,. 33. Grad er i folkemunde kaldt for "illuminati".- Oversat; "De oplyste". (scottish rites højeste grad.)

Selve formålet med at være frimurer, siges at være at de skal blive fintslebne sten "kubiske". Deres menneskelige fejl skal rettes op, og de skal være "lige" sten. Det er derfor at vinkel og passer indgår i deres symbol, G'et i symbolet står for både Geometri, og Gud.

Deres betingelser for optagelse i logerne, lyder mærkelige for udefrakommende. Man skal være mand, Mindst 21 år. gammel, Kristen (Andre, men dog få loger optager også muslimer mv.). Og hvad mange ikke ved af er at, man skal tro på, og tilbede Lucifer. Og alt dette, imens de pryder deres loger med enorme davidsstjerner. De gør tilsyneladende alt for at forvirre udefrakommende.

Selskabet "Illuminati" hed først "Perfectibilisternes Orden", og blev grundlagt i Bayern, af Adam Weishaupt i 1776.

Planen var oprindeligt at ødelægge alle regeringer og religioner. Det skulle ske ved at splitte Jordens befolkning i stridende lejre, holde konflikterne i gang og bevæbne alle de involverede. Indtil alle nationale regeringer og religiøse institutioner gik i opløsning. Da planen blev afsløret og selskabet gjort forbudt, gik Illuminatis medlemmer i al hemmelighed ind i Frimurerlogerne, hvor de er blevet til i dag. Herfra bevarer de et jerngreb om alle regeringer, især i USA. Og forsætter med at påvirke globale forretninger.

Enhver krig siden 1780'erne, Der startende med den Franske Revolution, er blevet styret og kontrolleret af Illuminati, som har virket i forskellige forklædninger og under forskellige navne.

Teorien om en fortsat Illuminati-sammensværgelse blev startet i 1798 af den amerikanske forfatter og tidligere frimurer, John Robinson, som skrev bogen "Proof of a conspiracy against all religions and governments in Europe".


Bilderberggruppen:

Bilderberggruppen opstod i Holland i 1954, og blev første gang afholdt på Hotel de Bilderberg, I nærheden af byen Arnhem. Holland.

Gruppens egen påståede intention er, gennem uformelle møder mellem indflydelsesrige mennesker at øge forståelsen imellem Nordamerika og Europa. Styrekomitéen udformer og offentligør hvert år en liste af indbudte, med maksimalt 100 navne. Stedet hvor mødet bliver holdt bliver også offentliggjort. Sikkerheden varetages af det pågældende lands efterretningstjeneste(r).

Indholdet af mødet er fortroligt, og samtlige deltagere lover at opretholde fuldkommen tavshed om hvad der bliver diskuteret. Der er også afholdt Bilderberg-konferencer i Danmark, i hhv. 1956 på Hotel Store Kro, Fredensborg, og 1969 på Hotel Marienlyst, Helsingør.

Idéen bag hemmelighedskræmmeriet er efter sigende at give plads til en åben snak, ligesindede imellem, uden at det bliver ført til protokols, eller kommer ud til pressen.

Der har kun meget sjældent været omtale af Bilderberg i de danske aviser, f.eks. i Berlingske Tidende 16. januar 2000 under overskriften "Den skjulte agenda":

"I næsten 50 år har et skyggekabinet bestående af Vestens mest magtfulde mænd og kvinder mødtes i al hemmelighed. Tony Blair er med i klubben. Samtlige amerikanske præsidenter siden Ike Eisenhower har også været med. Det samme gælder den britiske regerings spidser. Og de mennesker, der kontrollerer TV og den trykte presse - mediebaronerne. Hvilket kan være en af årsagerne til, at du aldrig har hørt om Bilderberg."

Gruppen er ikke meget anderledes fra frimurerlogerne hvad angår de involverede. Det er magtfulde mennesker (Kvinder kan dog også blive "medlemmer"), Det er hovedsageligt Politikere, Miljøforkæmpere, Spindoktorere, Politiske- og Journalististiske redaktører, Bankejere, og andre "vigtige mennesker".

Hvad der foregår derinde er ikke til dato kommet ud i offentligheden, men at møderne hvert år finder sted, er ganske vist, Det bliver proklameret hvert år. Der kan og skal stilles stort spørgsmålstegn ved disse uformelle møder, da folkevalgte politikere deltager ved disse møder. Der går mange spekulationer på om det er EU-møder i al hemmelighed.

Her er et udpluk af Danske deltagere gennem årene:

Bodil Nyboe Andersen, tidl. direktør for Nationalbanken (1997, 2000, 2001)

Tage Andersen, tidl. ordførende direktør for Danske Bank

Ritt Bjerregaard, tidl. EU-kommisær og minister, nu overborgmester i København (1995)

Hakon Christensen, (ØK-formand)

Aage Deleuran, tidl. chefredaktør på Berlingske Tidende

Anders Eldrup, adm. direktør i DONG medlem af styrekomiteen (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Uffe Ellemann-Jensen, tidl. udenrigsminister (1996, 1997, 1998)

Ulrik Federspiel, dansk ambassadør i USA (2004)

Poul Hartling, (statsminister 1973-75)

Connie Hedegaard, miljøminister (2005)

Per Hækkerup, (udenrigsminister, økonomiminister m.m. i 60'erne og 70'erne)

Jens Kampmann, (trafikminister 1971-73)

Jens Otto Krag, (statsminister 1962-68 og 1971-72)

Mogens Lykketoft, tidl. finansminister og udenrigsminister, tidl. formand for Socialdemokraterne (1998, 2003, 2005)

Mærsk Mc-Kinney Møller

Prins Axel

Prins Henrik

Herbert Pundik, tidl. chefredaktør på Politiken

Anders Fogh Rasmussen, fhv. statsminister (2000, 2003)

Chresten W. Reeves, Berlingske Tidende

Flemming Rose, journalist og tidl. kulturredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten (2008)

Tøger Seidenfaden, tidl. medlem af styrekomiteen i Bilderberggruppen, chefredaktør på Politiken (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 (fra 2005 i Trilateral Commission))

Jørgen Schleimann, journalist, chefredaktør, tidl. direktør for TV 2, tidl. landsformand for Europabevægelsen

Fritz H. Schur, Fritz Schur Gruppen (2008)

Terkel M. Terkelsen, redaktør på Berlingske Tidende

Stine Bosse, Direktør TrygVesta (2008)


EU og Euroen:

EU, Dengang: "Europæiske Økonomiske Fælleskab" blev indgået 25. marts 1957 (Rom-traktaten) af en efterkrigsalliance mellem Belgien, Nederlandene (Holland), Luxembourg, Frankrig, Italien og Vesttyskland.

Oprettelsen af EU kom umiddelbart efter 2. verdenskrig under påstand af at kunne undgå endnu en altødelæggende krig i Europa. Dette er endnu et eksempel på hvordan de narrer folk i "sikkerhedens" navn.

Anden verdenskrig udspillede sig ikke som mange tror, det er igen et mediestunt for at få folk til at acceptere yderligere tiltag. Dermed ikke sagt at den ikke fandt sted, men blot dét, at mændene bag, var de samme ledere som "bekæmpede" den.

Der findes en term for denne måde at føre politik på. Som kaldes: "Problem, Reaktion, Løsning."

EU er et kontinentalt diktatur der er ved at blive stablet op om ørene på os. De enkelte borgere i EU-landene bestemmer ikke, hvem der bestemmer over deres land. En fransk EU-parlamentariker som ingen danskere nogensinde har hørt om, eller som haft mulighed for at stemme på, kan f.eks. fremstille et væsentligt betydeligt lovforslag som kommer til at gælde i danmark, såvel som i andre EU-lande.

80% Af de nuværende danske love stammer fra EU.

EU blev i efterkrigstiden skudt ned som en konspirationsteori. Men nu til dags må de fleste nok sande at EU er ved at blive en stor stat, uden folkets magt.

Fælles Love. (Diverse traktater uden folkeafstemninger)

Fælles Valuta. (Euroen)

Ingen landegrænser. (Schengen-aftalen)

Fælles præsident.

Fællesbank. (ECB)


Manipulation, propaganda, og Indoktrinering/Hjernevask:

Film:

Hollywood bruger film som et redskab, til at manipulere den vestlige verden til at tro, det som pengemændene bag filmene gerne vil have folk til at tro. Og måderne dette gøres på er meget forskellige alt efter hvilken instruktør filmen har. Rigtig mange hollywoodskuespillere er oven i købet af jødisk afstamning, se blot TV2 en eftermiddag, Venner, Beverly Hills 90210, Kongen af Queens, Desperate Hosuwives mv. Alle serierne har jøder med i hovedrollerne, og i næsten hvert et afsnit bliver det nævnt noget der refererer til jødedommen, såsom: Micah, Bar Mitzvah osv.

Et Hollywood-eksempel på manipulation kan være:

Illuminist, Dan brown, har skrevet bogen "Engle og Dæmoner", og den er nu blevet filmatiseret. Filmen går ud på at illuminati vil overtage den katolske kirke, for derefter at kunne ødelægge den indefra. (Hvilket også er sandt).

Men der bliver også smurt en del tykt på hvad angår illuminatis arbejdsmetoder, Og det er dét der er så smart ved at lave en film om noget så lyssky som illuminati. Fordi folk efter at have set filmen, tænker: "Godt det bare er en film". Og "sådan noget kan jo umuligt finde sted i virkeligheden".

Men det gør de kun fordi der blev overdrevet med nogle ting, og desværre udeladt mange andre meget mere vigtige og følsomme ting. Illuminati er meget andet end at "vælte kirken". Men de fleste mennesker tror at det for Illuminati kun handler om at vælte kirken, og derfor tænker de, "Hvorfor dét.? - Hvis deres formål kun er dét, og at de opererer på den måde, så kan de jo umuligt eksistere" Og for eftertiden, så griner folk bare, og nedgør andre folk, der prøver at forklare dem hvad det i virkeligheden drejer sig om; "For filmen har jo ret".

Film er et af de bedste redskaber til manipulation.


Musik/Musikvideoer

Musikvideoer er af en lidt mere simpel kaliber. Musikvideo-manipulation er baseret på perfekte mennesker og mode, - Tøjet, Parfumen, Make-up'en, og frisuren. Og så er der materialismen såsom; bilerne, de store huse, smykkerne, bådene, og generelt pengene. Og så er der også stofferne, Og ikke mindst "gangsterstilen". Som let kunne være årsagen til alle de bander der opstår pt. De unge tror at de er smarte hvis de efterligner deres idoler, De føler sig lidt "smarte" som en "kendis".

Musikvideoer får mange unge til at kræve hvad de ser, og til at klæde, og opføre sig som idolerne, da de enten bliver misundelige eller tror at de får magt i livet. Og så skal mange også lige prøve stoffer fordi idolerne synger om det. for så er man jo "smart".

Nu er man endda gået så vidt som til at sælge slik til børn hvor nogle hårdt pumpede neger-rappere med store guldkæder, tatoveringer, osv. står og rapper, Børnene bliver bombarderet af alle disse voksenting, og det er med til at gøre dem til ustabile mennesker som voksne.


Nyhederne:

Nyheder bliver lavet på et skrivebord. Dermed ikke sagt at det de rapporterer aldrig er sket, men blot at en følsom hændelse bliver omskrevet eller undladt, så den passer til resten af den store løgn folk igennem årene er blevet prakket på. Mere eller mindre alle TV-stationer er ejet af bilderbergere, frimurere eller andre andetsteds magtfulde personer, som har forbindelser i regeringerne.

Et godt eksempel er Israel/Libanon konflikten i 2006, Vi fik kun israelernes version af historien.

Et andet eksempel er Nazismen, Der stilles aldrig spørgsmålstegn ved om der virkelig døde så mange jøder under 2. Verdenskrig som det påståes.


Finanskrisen, Inflation,. Banker og renter:

Banker og Renter:

Det forholder sig sådan at NB (nationalbanken) og staten, er to uafhængige institutioner hvert for sig, og når staten har brug for penge, (f.eks i tilfælde af krig, eller bare det at du går på arbejde og skal have din løn, eller når der skal bruges penge til krigsførelse) så låner den pengene af NB, som tager en hvis såkaldt øjblikkelig rente (ikke løbende, men derimod et øjblikkeligt engangsbeløb som lægges oven i gælden som udgøres af det af NB tilgodehavende kapitalindskud, deraf navnet), som lige pt. er pålydende X,XX%,

Dvs. at for hver 100 kr staten låner af NB, der skal staten betale 10X,XX kr tilbage, men staten har ikke flere penge end de har lånt af NB, dermed skabes en selvgenerende gæld der er umulig at stoppe, f.eks.

Hvis staten vil betale tilbage, så er staten nødt til at låne flere penge af NB. og det er igen med en pålydende øjblikkelig rente på X,XX%. som jo også skal betales tilbage, og lige pludeslig skylder staten XXX,XX kr væk. Multiplicér så de penge som der er sat i omløb siden 1813, med den procentdel af øjblikkelige renter der i gennemsnit har været siden 19XX.
og fratræk olieindtægterne.

Og det er derfor du ser statsgælden vokse og vokse i et land hvor ministrene stædigt, og til stadighed påstår at vi bliver rigere og rigere. Hvem skulle et så rigt land som danmark ellers skylde penge til.? Korrekt. - NB.!! De eneste tidspunkter hvormed statsgælden rent faktisk er faldet, er når der har været store oliefund i nordsøen. Som så midlertidigt finansierer de øjblikkelige renter NB skaber ved udlån til staten.

Men konklusionen er at ml. 20 og 30% af den skat vi betaler går lige i kassen til de store banker, det er renterne som staten sætter sig selv i. det er derfor vi som alm. danskere ikke føler at vi får noget konkret velfærd for alle de mange milliarder vi betaler i skat,. De eneste der snakker om velfærd, er dem der rager til sig uden hensyntagen. Men så kan man jo begynde at spekulere i hvilken velfærd de så har stor mangel på. Velfærd kan være mange ting.

Et eksempel på renter kontra skat, kan findes i USA. Den amerikanske Centralbank blev dannet julenat 1913,. Hvor en lille gruppe politikere blev i det amerikanske senat, og vedstemte et lovforslag der grundlagde Den Føderale Bank. Alt imens den enorme modstand der ellers ville have været, i form af andre politikere, var hjemme hos familien og holde jul.

Før dennes dannelse var der ikke noget der hed skat i USA, de efterfølgende år efter Nationalbankens dannelse, indførte man de første skatter i landet.og de er steget støt siden.

Før 1933 var en dollarseddel sin værdi værd i guld. (Det stod udtrykkeligt på sedlen). Efter 1933, var det blot "Gyldigt Betalingsmiddel". Og siden 1933 har det været ulovligt for almindelige mennesker at eje guldbarrer. Det er kun lovligt i form af smykker mv. I 1933/34 skrev New York Times, at alle amerikanere var forpligtet til at aflevere deres guld til nationalbanken, medmindre det var i form af smykker mv. Ellers ville de kunne idømmes helt op til ti åts fængsel. De ville dog modtage betaling for det, men til en elendig lav pris, og det var jo nu værdiløse sedler uden "backup" de fik i hånden, for deres ellers så værdifulde guld.

Så nationalbanken ruinerede det amerikanske folk fuldstændigt. De kan styre økonomien, og dermed folket, totalt nu til dags, med det nummer de lavede dengang i 1930'erne..

Dem der startede Nationalbanken i USA i 1913, var bl.a. Rockefellerfamilien, Morganfamilien, (J.P.Morgan), Warburgfamilien, og Rothschildfamilien, 2 af familierne er desuden med i de 13 blodlinjer. (Rockefeller og Rothschild).

David Rockefeller er bl.a. Bilderberger.

Adolf Hitler var en Rothschild.

Inflation følger nationalbankrenten. I år ser vi f.eks. en af de laveste inflationsrater nogensinde, Men også den laveste rente nogensinde.

Og det skyldes at, jo mindre renten er i nationalbanken, des flere penge låner staten. Og når der bliver skudt flere penge ud i økonomien uden tilsvarende produktion, så falder værdien af pengene.

De kan med andre ord manipulere økonomien som de lyster.


Finanskrisen:

Finanskrisen som vi i disse tider oplever, foregår på et langt højere plan end de fleste kan forstå. Dog er det faktisk meget simpelt.

Den er kunstigt skabt. Og med ét formål, nemlig at kunne tømme statskasserne rundt omkring i diverse lande vha."tiltrængte" bankpakker.

Og ydermere for at få de lande der endnu ikke er med i euroen, til at acceptere den. Og det gøres nemt ved at bringe landenes økonomier i sænk, Island er et perfekt eksempel. (Problem, Reaktion, Løsning.)


Nødhjælp:

(Fiktive illustrative beløber)

Regeringerne er infiltreret i Nødhjælpsorganisationerne, og når en nødhjælpsorganisation modtager f.eks. 50 millioner, er det første de gør, at bruge 5% af det fulde beløb på at give dem en smule nødhjælp, så det ser ud som om det virker,. Og så giver de staten et vis beløb, F.eks. 20% af det indsamlede, som staten kan lave mere krig for vha. F.eks. Robert Mugabe. Som modtager pengene til sine guerillaer.

Og så laver Mugabe lidt mere rav i den, så vesten får endnu mere medlidenhed med de stakkels sultne afrikanere, og så bliver der lavet en lille reklame for F.eks. 0,5% af det tidligere indsamlede beløb, og vupti! - der kommer igen 50 millioner i kassen, selvom nødhjælpsorganisationerne kun brugte 25,5% på at lave rav i den for at kunne få yderligere 74,5% af det indsamlede i kassen,. sådan har det stået på i 70 år.


Mord på modstandere:

Mord er for illuminati, en meget udbredt måde at lukke munden på deres modstandere på, især i USA. Mere sjældent er det i Europa, men det sker, F.eks. mordet på den svenske statsminister. Olof Palme i Stockholm i Februar 1986.

Den europæiske model er som regel karaktermord. Et karaktermord kan f.eks. være en forsidehistorie i en kendt avis, som er ejet af illuminister, som så sidder og fabrikerer en masse løgnhistorier for at få denne person til at fremstå som en utroværdig, og/eller en mærkelig person,

Karaktermordet på Bendt Bendtsen er et glimrende eksempel.

I USA er det meget mere udbredt at myrde modstanderne. Her er et eksempel på John Fitzgerald Kennedy;

JFK som han også kaldes, holdte i 1961 en tale om de hemmelige samfund, og om hvordan de havde infiltreret den amerikanske regering,. Det var blot en af grundene for illuminati til at myrde ham, en anden grund var, at han ikke ville være med at at belejre Cuba, under Cubakrisen i start 60'erne.

Andre eksempler på illuminatidødsofre er:

Tidl. Sportsjournalist, og forfatter, Hunter S. Thompson. (Blev myrdet i februar 2005, 2 Uger inden han ville udgive en bog der stillede sig yderst kritisk over for 9/11 angrebet.)

Bob Marley, (Blev myrdet i Maj 1981, pga. hans tekster der opfordrede til kamp mod autoriteterne,) Det at skrive tekster der går imod de hemmelige samfund, er som sådan ikke farligt, Men det bliver det nar man som ham fik en slags "gudestatus" blandt de mange millioner fans, som tog hans tekster yderst seriøst.

Tidl. Flådeofficer, og forfatter, Milton William Cooper ( Blev myrdet i november 2001, efter at have afsløret Alex Jones (Statssponsoreret konspirationsteoretiker) i at være en svindler.)

Andre eksempler på "gudsligende" idoler der er blevet dræbt pga. deres samfundskritiske tekster og taler:

Kurt Cobain (Musiker, Død, April 1994)

John Lennon (Musiker, Død, December 1980)

Janis Joplin (Musiker, Død, Oktober 1970)

Martin Luther King. (Borgerrettighedsforkæmper Død, April. 1968)

Der foregår også karaktermord i USA, men langt sjældnere end drab.

Et eksempel er Charlie Sheen;

Charlie Sheen er en kendt skuespiller og er søn af Martin Sheen, Han medvirker B.la. i komedieserien "Two and a half men".

I Marts 2006 medvirkede han i "Alex Jones Show", som er et radioshow med hovedbase i Houston, TX, USA. Programmet med Alex Jones som vært, stiller sig (på facaden) yderst kritisk over for den amerikanske regering. Og Charlie Sheen gav sine synspunkter til kende, Hans synspunkter er, at 9/11 angrebet blev planlagt af folk i den amerikanske regering.

Senere hen i løbet af 2006 og 2007, kom der en masse beskyldninger om at Charlie Sheen gik til prostituerede, og at han var Alkoholiker, mv. Det er et eksempel på karaktermord i USA. Illuminati skyer ingen midler for at få lukket munden på deres modstandere. Man bliver ikke bare uden videre myrdet af dem fordi man går og oplyser om deres eksistens. Det kræver at man har en vis populartiet, og agtelse i samfundet som jo gør at folk tager en for værende seriøs.

Dog kan man i USA, risikere at blive syndebuk for et mord begået af illuminati, Hvis man er åbenlys modstander af illuminati eller regeringen. Det kræver ikke at man er et idol, eller en "kendis". Det kræver blot at man er modstander. Et godt eksempel på dette er Lee Harvey Oswald. Som eftersigende skulle have myrdet kennedy på Dealy Plaza i Dallas, TX. USA, 22. Novmber 1963.

Lee Harvey Oswald blev efter kennedymordet anholdt på skolebiblioteket ca. 100 meter fra hvor kennedy blev skudt i kortegen. Oswald blev vist frem for offentligheden nogle dage senere, Med et kæmpe sæbeøje, Hvorved han siger "Jeg er blot en syndebuk".

Grunden til hans sæbeøje skal man nok finde i af CIA ville have han til at erkende mordet offentligt, Hvilket han selvfølgelig nægtede, da det ikke var ham. Nogle dage senere da han skulle i retten, blev han ført igennem en større menneskemængde, og Natklubejer Jack Ruby, Trak sin pistol og skød Lee Harvey Oswald til døde. Jack Ruby, var sandsynligvis hyret af CIA ( Eller var måske en del af CIA's MKULTRA-projekt) Oswald skulle dø, fordi de ikke kunne få ham til at indrømme mordet.


Terror:

De tre terrorangreb der har været i den vestlige verden de seneste ca. 8 år. Er ikke udført af muslimer. Det er dog det som politikerne, og dermed medierne vil have os til at tro, for ved at få befolkningerne i de vestlige lande til at tro at muslimerne er årsagen til terror, der kan de indlemme vores friheder mere eller mindre totalt vha. af terrorparagraffer/love, Overvågning, mv.

Angrebene er udført af regeringerne selv. Der findes utallige beviser der støtter disse påstande, men mange vægler at kalde folk der kommer med disse kontroversielle udtalelser for tosser.

Forklaringen i dét, kan findes i den frygt som regeringerne indpoder i folks sind, med al den terrorsnak. Det gør at folk går i forsvarsposition, så snart der stilles spørgsmålstegn ved terror.


Muslimer:

Muslimer er meget overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne. Det er der ingen tvivl om, Det er derfor at alle partierne (Inkl. DF) vil have flere til (selvom de siger det modsatte), for idet der kommer flere til, der kan politikerne igen indlemme vores friheder yderligere. Specielt når magthaverne har så nemt ved at indpode terrorfrygt i folks sindelag vha. medierne.

Jo flere muslimer, des flere love. Og hvad er aller værst, Medierne har held til at få folk til at tro at der kommer mere terror af den grund.


Jøder, 2. Verdenskrig, Zionisme & Nazisme

Zionisme er Jødisk Ekstremisme.

Jøderne styrer de fleste økonomier i verden. Og dermed også verden.

De sidder med størstedelen af pengene, og kan derfor styre medierne som de jo ejer. Og det benytter de sig flittigt af, bl.a. under Libanon-konflikten i 2006, hvor det mere eller mindre kun var israelere der fik mulighed
for at udtale sig om situationen.

I hollywood er der således også en enorm overrepræsentation af jøder blandt skuespillerne.


Anden verdenskrig:

Jøderne skabte selv Anden Verdenskrig. Hitler var en Rothschild, og dermed selv jøde. Det har du sikkert aldrig hørt om, og det er pga. at jøderne styrer medierne, og ikke ønsker at det skal komme ud i offentligheden vha. "Troværdige medier". Det er kun amatørsider lavet af ufinanseret privatpersoner, der ikke er støttet af jødiske pengemænd, der skriver om hvordan jøderne i virkeligheden opererer. Og disse bliver som oftest ikke taget seriøst, Skaberne bag disse sider bliver kaldt nazister og forrædere, og deres sider ofte saborteret.

De finanserede begge sider af krigene med krigsmateriale. Et eksempel er da Prescott Bush, (George Bush's farfar). Solgte 84% af de råstoffer som den tyske våbenfabrikant "IG Farben" producerede våben af.

Jøderne opnåede med Anden Verdenskrig, det, at ingen nu om dage ikke kan tillade sig at kritisere dem det mindste, uden at blive kaldt nazister.

Og mange sidder med det spørgsmål "Hvorfor dræbe 6 millioner af sine egne". - Forståeligt nok, Men udregninger tyder på at langt fra 6 millioner jøder blev dræbt under Anden Verdenskrig, Det tal er sandsynligvis fabrikeret af de jødiske pengemænd der står bag medierne i den vestlige verden. Og medierne har i efterkrigstiden haft stort held til at få folk til at tro på disse fiktive tal.

Et eksempelt på dette er:

Det er påstået at der i Auschwitz blev dræbt godt 3 millioner jøder i årene 1939 - 1945.

Det tilsvarer at der skulle være blevet dræbt ca. 0,95 Jøder pr. minut. døgnet rundt, året rundt, Alene i Auschwitz.

Folk der ytrer sig vedr. at jøder skulle være pengemændene bag nazisterne, Bliver straks fordømt, og selv kaldt nazister. Så meget har jøderne opnået ved at skabe en verdenskrig.

Anden Verdenskrig blev udover at give jøderne magt vha. medlidenhed. Brugt til at stable det der nu hedder EU, på benene. De fik også det ud af det, at de fik tildelt sig jord i et arabisk område, som de nu kan leve højt på pga. deres mediepropaganda.

Det er bla. derfor muslimerne raser over dem, Jøderne kan tillade sige alt, uden at omverdenen får noget at vide i medierne. Alt imens muslimer ikke kan foretage noget som helst, (På deres egen jord), uden at blive slagtet i de vestlige medier.


Symboler og Skjulte budskaber:

Frimurerne og Illuminati har en stor tendens til at lave symboler for alting.

1-Dollarsedlen er fyldt med skjulte budskaber og symboler;

13 stjerner der tilsammen danner en davidsstjerne

Ørnen (som iøvrigt ligner den tyske til forveksling) holder 13 Pile, og 13 Grene med 13 bær på, i kløerne.

13 Trin på "All seeing eye" pyramiden.

Det altseende øje som er illuminatis mest kendte symbol, præger den ene side.

Ordene, "Annuit Coeptis - Novus Ordo Seclorum" som betyder noget ligende "Den nye orden af tiden, vil blive en sucess" står i buer oven og nedenunder det altseende øje.

Hvis man tegner en trekant modsat pyramiden så det danner en davidsstjerne, så er der ude for de 5 af punkterne bogstaverne M-A-S-O-N, Som betyder "Murer" (en forkortelse af "Freemason" - Dansk: Frimurer.) kun toppen af pyramiden (Øjet) peger ikke mod noget bogstav.

I USA's hovedstad Washington D.C. er der et enormt pentagram i gaderne. Hvor Det Hvide Hus ligger præcist syd for den nederste "stjernetak". Og Pentagon, som ligeledes også ligger i den amerikanske hovedstad, ligner også til forveksling et "skjult" pentagram. pentagon blev iøvrigt indviet d. 11. sept. 1941.

Ved Capitol Hill, er der gader der forestiller vinkel og passer, (frimurernes mest foretrukne symbol). Og der kan også ses en stor ugle som dannes af stierne og buskene i, og omkring Capitol Hill. Uglen står for snedighed, visdom, og det skjulte som kan se, men ikke ses, og er også et foretrukket Frimurersymbol.

D.C. betyder District of Columbia, Og Columbia er det sted i USA hvor frimurerne startede.

Dertil er der selskaber som, TV-kanalen "CBS" (Columbia Broadcasting Service). Columbia Pictures (som iøvrigt har en pyramide i logoet) Rumfærgen Columbia. (Styrtede 1. Februar 2003)

Hvis du vil finde ud af mere omkring New World Order, så brug google, der er tonsvis af information, Men lad være med at stol på alt og alle, Hold dig især fra Alex Jones.

Mvh.
Debatten er kun for registrerede brugere. Opret en profil under fanebladet ’medlem’.

Svar I emne: Den Nye Verdensorden:

Den Nye Verdensorden: grirsto 5 år 2 måneder siden
Kunne du ikke bare have lagt myself 5 år 2 måneder siden
Sateme nej - ikke en søndag Nope 5 år 2 måneder siden
Dem der kan læse Anonym 5 år 2 måneder siden
Hvornår så? Adope 5 år 2 måneder siden
Kunne du ikke bare have skrevet de pengestærke Anonym 5 år 2 måneder siden
Fuldstændig enig Bardi 5 år 2 måneder siden
Tuto. la34sf 5 år 2 måneder siden
Begge dele GFAM 5 år 2 måneder siden
lol.. Grirsto Unlogged 5 år 2 måneder siden
Du ævler GFAM 5 år 2 måneder siden
Lidt om symbolerne læseren 5 år 2 måneder siden
og lidt mere Læseren 5 år 2 måneder siden
hvem er det der pladrer..? Grirsto Unlogged 5 år 2 måneder siden
desuden er Grirsto Unlogged 5 år 2 måneder siden
Tillyke kloge Åge GFAM 5 år 2 måneder siden
vinkel&passer sur abort 5 år 2 måneder siden
davidsstjernen Grirsto Unlogged 5 år 2 måneder siden
Alex Jones freespirit 5 år 2 måneder siden
social psykologisk sur mor 5 år 2 måneder siden
ps sætter social arv sur mormor 5 år 2 måneder siden
mind control europe CATHY bonacci 5 år 1 uge siden
Her fra Zagami: Warning to all corrupt freemasons Zagami, leo, War 4 år 11 måneder siden

Debatten lige nu

Indlæg Kategori Skribent
D12,Eminem,og Illuminati.. Konspirationsteorier anklageren anklageren's Avatar
Censur i Pippi, Tintin, mfl. => Censur af Koranen Fri debat: Politik & Samfund Tigermanden Tigermanden's Avatar
Er der nogen, som har forstand på motorer Motorcykler 123456+ 123456+'s Avatar
drukspillet fuck dig Vin & Drinks gubbi_the_great gubbi_the_great's Avatar
Så kom man en tur ud i Bauhaus og hvad mødte man? Fri debat: Politik & Samfund Emiritus Emiritus's Avatar
3.000 nye asylsøgere på én måned? Indenrigspolitik Tigermanden Tigermanden's Avatar
Fra neger til "ebonic" :) Fri debat: Kultur Tigermanden Tigermanden's Avatar
Dyret er et indavlet tal.. Samfundsproblemer gubbi_the_great gubbi_the_great's Avatar
Selv socialdemokraterne har set lyset? Indenrigspolitik Tigermanden Tigermanden's Avatar
reptilian 2 Konspirationsteorier gubbi_the_great gubbi_the_great's Avatar
Niqab i Operaen? Fri debat: Kultur anklageren anklageren's Avatar
Aliens er her? Fri debat: Videnskab Hermes Hermes's Avatar
Hvordan for jeg det sagt som barnepige Børn flaks flaks's Avatar
Hvordan indsætter man en tekstboks i OpenOffice? Programmer anklageren anklageren's Avatar
Krigsflygtninge skal retur trods uro i hjemlandet Fri debat: Politik & Samfund Jaqueline Jaqueline's Avatar
De Uønskede.. Samfundsproblemer Jaqueline Jaqueline's Avatar
Forslag - Totalforbud mod rygning Rygning og rygestop rollo_1 rollo_1's Avatar
Hvad er en zombie? Samfundsproblemer Jaqueline Jaqueline's Avatar
Medicinalens logo:slangebefængt lysfakkel... Det var bare det, jeg ville sige... Hej! Jaqueline Jaqueline's Avatar
Danmark får et nyt parti : Nationalpartiet Fri debat: Politik & Samfund Tigermanden Tigermanden's Avatar
Eliten håner dig:) Fri debat: Politik & Samfund Jaqueline Jaqueline's Avatar
Socialglobalisterne......... Fri debat: Politik & Samfund Jaqueline Jaqueline's Avatar
Piger VIL være kunstige?skriver de...... Det var bare det, jeg ville sige... Hej! Jaqueline Jaqueline's Avatar
Brugerafstemning om mosefundtråde SOL debat debatsvinet debatsvinet's Avatar
Logger eller EJ!. Forsikring ieet ieet's Avatar