EMNE: Et tilbud til Lyjse

Et tilbud til Lyjse 2 år 5 måneder siden #2565565

´
"sk" Skrev:
Desuden påpeger dr. Alford at Paulus i andre passager hvor han bruger udtryk som „Gud, vor Frelser“, tydeligvis ikke tænker på Jesus, idet der „ganske klart skelnes mellem Faderen og Sønnen“. (1 Tim. 1:1; 2:3-5) Dette stemmer med den gennemgående bibelske lære om at Jesus er skabt som Guds søn og ikke ligestillet med sin Fader. — Joh. 14:28; 1 Kor. 11:3.
Min fremhævelse:
For mig at se, fremhæves det, at Jesus er Skabt og derfor underlagt faderen og derfor ophæves Granville Sharps regel.

Re. Hvem er frelseren:
»„Gud, vor Frelser« -
Jesus Hebraiske Navn er Strong 3050+8668 trukket sammen til Yahushua = "Yah er Frelse".
1.Tim.1:15 - Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere
2.Tim 3:15 - frelse ved troen på Kristus Jesus.
Ap.G.13:23 - har Gud givet Israel en frelser, som han havde lovet, Jesus.
Fil.3:20 - Herren Jesus Kristus som frelser
Tit. 1:4 - Gud Fader og Kristus Jesus, vor frelser!
Tit. 2:13 - vor store Gud og frelser, Jesus Kristus
Tit. 3:6 - Jesus Kristus, vor frelser,
Apostl. Gerninger 4:11,12 Da92
"Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre,
men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i
nogen anden [Jesus], ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn [Jesus]
under himlen, som vi kan blive frelst ved.«" [end Jesus, rettere YAHUSHUA]


"sk" Skrev:
Jeg forstår ikke dit spørgsmål.

Men du fremhæver ordet "skabt" Jesus er den enestefødte står der i biblen, Det er vi forhåbentligt enige om.
Re. »SKABT«

Så vidt jeg og min hjælper (i grammatik) kom frem til er, om der kunne være en grammatisk forskel på om Jesus er Skabt eller Jesus er Uskabt? - Et spørgsmål jeg ikke kunne få et endegyldigt svar på.

Vi kan vidst kun være enige i at Jesus kaldes Gud's førstefødte.
Vi kan sikkert også blive enige i, at Jesus kaldes Guds eneste-fødte.

Men først må vi tage Marias svangerskab alvorligt – Hvordan kunne Maria blive gravid, uden tab af hymen? Jeg er 100% sikker på at Maria må være blevet tjekket grundigt efter for at undgå stening.

Matt.1:18 er jeg noget loren ved,:
Hvis Helligånden legemliggjorde sig for at gennemføre samlejet, ville hymen gå tabt –
Der er kun en måde jeg kan forestille mig, at Maria er blevet ”kunstig insemineret med Ordet”!


Hvis du nu forsøger at tænke dig om, så må det være muligt at indse, der i Jesus tilfælde som den enestefødt (vi ser bort fra Maria) jo godt nok mangler en mor.
Det vigtigste i denne sammenhæng, er begreberne ”Eneste-fødte og Første-fødte” begge er synonym med arveret. – Begrebet ”Eneste-født/første-født” var på Jesus tid analog med Arveretten som ”kun var en handelsvare” noget man krejlede sig til eller snød sig til som f.eks.:
Eks.A.
1.Mos.25:31 – Jacob snyder førstefødselsretten fra Esau da denne er både sulten og udaset, så sulten og udaset som vi ville sige, at han kunne sælge sin bare ?, for at få lidt mad inden han sov - Hvilket næsten også var det Esau gjorde.
Eks.B.
Israel velsigner sin sønnesøn, den næst-fødte Efraim
som førstefødt, på trods af, at han var yngre end Manasse.
Eks.C.
Kong Saul henter, på Ordre fra Gud den Almægtige den yngste af Isajs otte sønner, fårehyrden DAVID, til hoffet, og angiver ham David til at være Sauls ligitime Førstefødte, som endda sker foran Saul's egen søn Jonatan, til Arvefølge = efterfølger og som indehaver af FØRSTE-FØDSELS-RETTEN –

Førstefødselsretten er altså analog med Arveretten!

Re.: FØRSTE-FØDSELS-RETTEN:
Læs 5.Mosebog 21:15-17 - 1.Krønik.5:1,2 - Rom. 9:1-5

Vi kan ikke komme uden om at Maria fødte mennesket Jesus til Gud, ergo er Jesus Guds Eneste-fødte Søn – At se bort fra Maria som Mor, tror jeg er et spørgsmål om Jesus alder –Ved brylluppet i Kana synes jeg godt nok at Jesus fravælger Maria som sin mor med de bryske ord: »Hvad vil du mig, kvinde?«Problemet består i at forstå hvad der menes med fødsel.
Når Jehova har en enestefødt søn, der betyder født som den eneste af sig slags, har Gud ikke været gravid i ni måneder osv. Det er vi vel enige om.
Derfor er Jesus som den eneste skabt udelukkende af Gud selv. Alt andet har Jesus været med til. Inden nogen bliver for kloge skal de lige forklare hvordan en skabelse foregår, jeg ved det ikke.
Nej ”sk” problemet ligger i Ordet og besvangringen med samme Ordet – den nød skal du knække først.
Min udlægning har jeg gjort rede for, = Maria er blevet insemineret med Ordet af Helligånden.
Jesus er Ordets menneskevæsen der fungerer som et hylster for Guddomsfylden Kol.1:19 og 2:9

Med hensyn til begrebet eneste-fødte er forklaret ovenover.

Hvor står at Jesus er skabt? -
Det ville sandsynligvis være en smal sag for Gud at skabe en
Jesus, men jeg tror at det var vigtigt for Gud at Jesus var Født af en
Jordisk Kvinde, dette gjorde Jesus til et Sand menneske og en Sand Gud.

Der står Han er ”enestefødt” hvilket er analog med Arveretten.
Der står Han er ”Førstefødt” hvilket er analog med Arveretten.

Hvem tror du står stærkest:
Kristus Jesus væren af Maria,
eller Kristus Jesus væren af Gud?


Hvis Jesus var Gud, som folkekirkens Athanasianske bekendelses-skrift påstår.
Så har jeg svært ved at forstå hvorfor der så tales om enestefødte, Guds søn,
at Jehova er Jesus far osv osv osv.

Eneste-fødte/Første-født. Er som forklaret et spørgsmål om arveret -
Nu er det dog lidt anderledes end vanligt med Kristus Jesus Kommet
af Ordet her presser følgende spørgsmål sig på:
Har Ordet et start tidspunkt ▬ Har Ordet et udløbstidspunkt ▬
Hvorfra kom Ordet ▬ Hvad var/er Ordet ▬ og/eller Hvem er/var Ordet ▬
Det er svaret du skal finde ud af før du kan beskæftige dig med afkommet Kristus Jesus.Hvorfor skulle Gud og Jesus komme med alle de fortællinger. Hvis Jesus var Gud kunne han da bare have sagt det. Paulus troede ihvertfald på Jehova var Gud, og Jesus var Guds søn.
Problematikken er tydeligvis uforståelig, især hvis man ikke ønsker at forstå.
1)
Ingen ser Guds åsyn og overlever.
[du kan jo prøve at gå ned på hjørnet og påstå du er Gud, jeg gætter på at menneskemassen vil reagere analogt menneskemassen for 1980± år siden ville have reageret.
2)
At lade skabe en substitut menneske udenpå, Fyldt af Guddomsfylden var den løsning Gud valgte for at lede de Troende på rette vej.


Og vi må ikke glemme helligånden hvad med den, er den født, skabt, implicit af Jesus?
Nu er Helligånden hverken født eller skabt eller underforstået Kristus Jesus – Helligånden er af en eller anden grund,
Guds Hellige Ånd – Som er Guds Talsmand, som han sender i stedet For Kristus Jesus (Joh.14:26)

Nu burde ovenstående re. Helligånden give dig et vink med en vognstang Hvem/Hvad Ordet var.
For uanset om det er Helligånden eller det er Ordet er ”Faderen” ophavet -
Og så burde du måske lige huske på den lille detalje der er omtalt i Ap.G.2:38
Og så burde du måske også huske på betydningen af hvad der står i Filipperbrevet 2:9.

jalmar
[sol] Månedens debattør, november 2013
Debatten er kun for registrerede brugere. Opret en profil under fanebladet ’medlem’.

Svar I emne: Et tilbud til Lyjse

Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
he he :) sveland 2 år 5 måneder siden
he he :) jalmar 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse lyjse 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse lyjse 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse lyjse 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse lyjse 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse jalmar 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse multani 2 år 5 måneder siden
Ordet Gud (hebr. El) betyder en der er mægtig. ftg 2 år 5 måneder siden
Ordet Gud (hebr. El) betyder en der er mægtig. sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse multani 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse multani 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse multani 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse jalmar 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse jalmar 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Jeg gider ikke være useriøs "sk" så det hjælper jalmar 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sebl 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse wizcarlo 2 år 5 måneder siden
Et tilbud til Lyjse sand kristen 2 år 5 måneder siden

Debatten lige nu

Indlæg Kategori Skribent
Forslag - Totalforbud mod rygning Rygning og rygestop pouljoergensen pouljoergensen's Avatar
Dom til læge Samfundsproblemer Joakim Joakim's Avatar
Uden frygt! Det var bare det, jeg ville sige... Hej! Jaqueline Jaqueline's Avatar
Inger Støjberg dummer sig igen om kontanthjælpen Fri debat: Politik & Samfund Joakim Joakim's Avatar
Piger VIL være kunstige?skriver de...... Det var bare det, jeg ville sige... Hej! Jaqueline Jaqueline's Avatar
Blodmånedag........ Konspirationsteorier Jaqueline Jaqueline's Avatar
9:11 Åbenbaring:Afgrundens Engel.. Konspirationsteorier Jaqueline Jaqueline's Avatar
Når den lille diktator blir STOR! Konspirationsteorier Jaqueline Jaqueline's Avatar
Toppris for ældremad? Kost og ernæring Mikki51 Mikki51's Avatar
skal vi finde os i sexchikane? Fri debat: Politik & Samfund Joakim Joakim's Avatar
Miss-Hitler skønhedskonkurrence? Fri debat: Politik & Samfund Jaqueline Jaqueline's Avatar
Niqab i Operaen? Fri debat: Kultur fruppe fruppe's Avatar
Forfærdelig situation Biler anklageren anklageren's Avatar
Nydanskerne SKAL være hardcore terrorister!! Fri debat: Politik & Samfund anklageren anklageren's Avatar
80 % af alle ægtepar på kontanthjælp er muslimer Fri debat: Politik & Samfund anklageren anklageren's Avatar
Er Linse Kessler et godt forbillede for df'erne? Samfundsproblemer dandegn dandegn's Avatar
Resultatet af Linux på computer! Fri debat: Computer/Internet anklageren anklageren's Avatar
Bød muslim på en bajer - banket og sparket! Fri debat: Politik & Samfund Tigermanden Tigermanden's Avatar
Løbeblog Fri debat: Helse & Sundhed Joakim Joakim's Avatar
De snyder? Trafik & transport ajax84 ajax84's Avatar
Radikalt broderskab Samfundsproblemer Joakim Joakim's Avatar
Spiser du buræg:) Det var bare det, jeg ville sige... Hej! Jaqueline Jaqueline's Avatar
Mig igen Utroskab pouljoergensen pouljoergensen's Avatar
Washington Post kommenterer Danmark Samfundsproblemer trådløse-Anna trådløse-Anna's Avatar
Danmark får et nyt parti : Nationalpartiet Fri debat: Politik & Samfund ak31 ak31's Avatar