det evige liv

skarleyt 4 måneder 2 uger siden 137

det evige liv

hvad er et evigt liv.
hvor lever man det henne.
hvordan finder man stedet,
hvor det er.
hvordan lever man det evige liv
når man har det.
hvem er man sammen med i det
evige liv

Nøgleord: 
jens261 4 måneder 2 uger siden

Du er da vist lidt af en spørge Jørgen, for du kan da også blive ved.
Men med dit spørgsmål her om det evige lig, der vil du jo nok få mange forskellige svar, fordi det kommer an på hvad den enkelte person tror på.
Jeg tror ikke jeg ved at alle former for religion skaber splid her på jorden, men trods alt er jeg overbevist om at der er et evigt liv her på jorden, man dør på et tidspunkt, og så forlader sjælen kroppen, den svæver så rundt i verdensrummet, og på et tidspunkt smutter denne sjæl så ind i en krop og man bliver dermed genfødt og dermed " næste liv " i evigt liv bare i en anden krop.
Jeg ved at mormonerne kalder det ikke for en krop men et hylster, gav det dig en smule svar ???
Hej

Luk kommentar
skarleyt 4 måneder 2 uger siden

jeg er en spørgne person og jeg vil vide meget.
jeg fik iden til det inlæg,fordi jeg skriver lidt
af det samme med en på et af mine andre
inlæg,også ville jeg have et dyber emme
om det,og det er derfor jeg skrev det.
dit svar er godt,men hvor er vores sjlæ
imellem tiden,og hvordan lever sjælen
imellem tiden og hvor,og hvorfor lever
en sjæl i en ond person,når sjælen
kan leve i en god person i den nye
krop efter man er død

Luk kommentar
jens261 4 måneder 2 uger siden

Jeg påstår jo at ALLE former for religion er det rene fis og papir, det er jo kun en gang gejl, fordi der jo ikke er nogen der er død, og som bagefter er vækket til live igen og som dermed kan fortælle os hvordan det hele hænger sammen, det ville jo være rart at man kunne få forklaringen på hvordan det hele er skruet sammen, derfor syntes jeg at det er mærkeligt/skørt at folk er i stand til at dræbe andre der ikke lige er i samme tro som dem selv.
Så er du inde på sjælen ja det er et godt spørgsmål hvor den bliver parkeret indtil den skal genbruges.
Hej

Luk kommentar
skarleyt 4 måneder 1 uge siden

jens261da jjesus blev sendt om til gud efter han var død,så
kunne han godt sige,hvad tingene var,som jeg spørger
om,men vi fik det ikke at vide

ftg 4 måneder 2 uger siden

Det evige liv er her på jorden. Gud skabte mennesket for at det skulle leve evigt i et paradis her på jorden, men desværre syndede mennesket imod Gud, hvilket resulterede i at de mistede livet. Guds hensigt har ikke ændret sig. Det er stadig Guds hensigt at jorden skal være et paradis fyldt med mennesker der lever evigt i fred og harmoni med Gud og med hinanden. Bibelen fortæller at inden længe vil Gud gribe ind i verdensforholdene og gøre hele jorden til et paradis. Selv døden vil blive fjernet. 
(Åbenbaringen 21:4-5)
Med venlig hilsen, ftg.
 

Luk kommentar
skarleyt 4 måneder 1 uge siden

hvad laver man i det evige liv,og hvor længe skal vi vente
på det,for vi har ventet på det siden adam og eva syndede.
det er en langsomllig sag og det tar lang tid.gud skabte det
hele på 6 dag,så gud kan gøre det hurdigere.hvorfor er
gud så langsomt,når han skabte det hele på 6 dage.
vi har ventet i mange år

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Ja, vi har ventet lang tid, 6.000 år. Gud skabte mennesket og satte dem i paradiset. Meningen var at de skulle opfylde jorden og gøre hele jorden til et paradis. Guds hensigt har ikke ændret sig. Guds hensigt er at hele jorden skal være et paradis, fyldt med fuldkomne mennesker der lever lykkeligt og som aldrig behøver at dø. Hvad skal vi lave i paradiset? Vi skal vedligeholde jorden og sørge for at den bliver ved med at være et paradis. Det hele vil ske under ledelse af Jesus Kristus, jordens nye konge.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
skarleyt 4 måneder 1 uge siden

hvis vi lever det evige liv med gud og alt på jorden
vil jorden blive overbefolket med mensker og dyr
o.s.v. for man dyrker sex og får børn dyreunger.
hvad vil gud så gøre.
vil han skabe en ny jord

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Gud sagde til Adam:
"Bliv frugtbare og talrige, fyld jorden og underlæg jer den."
Når jorden er opfyldt vil der ikke blive født flere børn.
Med venlig hilsen, ftg.

jens261 4 måneder 1 uge siden

FTG......
Du skriver at gud skabte mennesket, hvad er dog det for en gang vrøvl, det er en narresut, nej du hvis du lige sætter dit jehova skidt udenfor døren for en stund, så skulle du sætte en film om dyreverden på flimmerkassen, så vil du nemlig opdage at der er meget stor lighed mellem dyerne og mennesket, så vi på et tidspunkt havnede ude på et sidespor.
hej

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Gud har også skabt dyrene.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Hej Skarleyt.
Jorden vil blive overbefolket, og dernæst skal de døde vandre blandt de levende. Dog bliver det ikke til mange skridt, thi vi kommer til at stå som sild i en tønde. Slutteligt vil der være 144,000 tilbage, hvilket giver et ret godt billede af hvor meget de rettroende, og forkynderne har ud af anstrengelserne. Sagt med andre ord er enfoldigheden uendelig hos de som påstår, eller bare mener at kende svarene, uanset hvilke teorier, religioner, eller vrangforestillinger de så end måtte diske op med.
Meget kort er der ingen som kan give dig et svar - Kun idioter som kan lede dig på vildspor, og spilde din tid. Det er det bedste svar du overhovedet kan få på dit spørgsmål.

 

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Kun det næstbedste. Gud kender svarene på alle spørgsmål. For at finde svarene skal man altså lede i Guds ord.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
jens261 4 måneder 1 uge siden

FTG hvordan kan du dog skrive sådan en gang pladder.
Hej

kurt larsen 4 måneder 1 uge siden

"Når jorden er opfyldt vil der ikke blive født flere børn."
.
 Er der et tal på mængden af mennesker når der ikke længere vil blive født børn.? Vil 50% af dem der er, når dette er en realitet, være af hankøn og resten hunkøn?  Hvis så.... hvorfor skulle vi mennesker gennem alt det lort før vi kom dertil? så´n at forstå hvorfor skabte gud ikke den tilstand, hvor der ikke blev født flere børn,  lige fra start af?   Bare så´n lidt nysgerrig.
..
Og..quasar, der er forskel på at være en idiot og så være en fanatiker.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Gud er kærlighed. Han glæder sig over alt hvad han har skabt. Også da han skabte jorden var der glæde i himmelen, og da han skabte mennesket i sit eget billede, med evnen til at vise kærlighed. Gud kunne nemt have opfyldt jorden med følelseskolde robotter der ikke kunne gå i stykker, men det gjorde han ikke. I stedet skabte han mennesker der lignede ham og som besad de samme egenskaber som han. På grund af sin store kærlighed har han skabt mennesket så de selv kunne få børn. Han har ikke ønsket at fratage os glæden ved dette. Selv dyrene glæder sig over deres afkom, på denne måde ser du Guds kærlighed afspejle sig overalt i naturen. Når den nye verden er oprettet og Guds hensigt er gennemført vil der være glæde overalt på jorden. Så er det at Guds vilje sker på jorden, ligesom den sker i himmelen.
Du spørger om der er tal på mængden af mennesker, når jorden til sidst er opfyldt. Selvfølgelig har Jehova fuldstændigt styr på dette, også selvom antallet ikke er nævnt i Bibelen. I Bibelen står der: "Lad enhver som ønsker det, frit komme og tage af livets vand." (Åbenbaringen 22:17)
Hvis du altså ønsker det, så vil der altså også være plads til dig.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Hej Kurt.
Jeg bliver lige nødt til at irettesætte dig lidt. For det første hører fanatisme ind under kategorien idioti. For det andet når man i det her tilfælde, hvor et spørgsmål kan udløse en stribe forskellige svar hvor kun et af dem er fakta, og de ikke nødvendigvis alle fremføres fanatisk, så er idioti det rette ordvalg. Var budskabet derimod specifikt målrettet det metafysiske nonsens som hidtil er blevet fremført, ville du have haft ret i at fanatisme ville være et mere præcist ordvalg, selvom idioti stadig ikke ville være ukorrekt.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Nej, quasar, hvis du tror dette, så er du ikke ret godt hjemme i ordene og deres betydning. Ordet fanatisme betyder at være inspireret af Gud eller af en gud. Det kommer af det latinske fanus. I Den Danske Ordbog står der at det betyder "en urokkelig overbevisning om det rigtige i en bestemt holdning eller sag," og jeg skal da gerne indrømme at jeg er urokkeligt overbevist om at det der står i Bibelen er rigtigt, så i den betydning passer ordet udmærket på mig.
Iøvrigt burde du kende ordet noget bedre, for fan betyder fanatiker. Elvis Presley havde sine fans, det var mennesker der så op til Elvis som en gud.
Med venlig hilsen, ftg.

Natara 4 måneder 1 uge siden

Når Antikrist kommer
vil han altså først imitere Jesu gerning
Han vil komme
med fred,og love mennesker et jordisk 1000-årsrige,så få mennesket til at
tro, at han er Kristus.....
https://worldchallenge.org/da/newsletter/bukket-under-antikrist
Jesus svarede: »Mit Rige er ikke af denne Verden. Var mit Rige af denne Verden, havde mine Tjenere stridt for, at jeg ikke var bleven overgiven til Jøderne; men nu er mit Rige ikke deraf«

quasar 4 måneder 1 uge siden

Hej ftg.

Oprindelsen af ordet "fanatisme" er vi fuldstændig enige i. Thi det er et uomtvisteligt faktum hvor om der kan ej diskuteres, og forklaringen er ej påkrævet. Trods ordets oprindelse, er fanatisme ikke nødvendigvis af religiøs karakter, som du også selv er inde på. Fedt med lidt fakta/fornuft fra dig til en afveksling.

I denne forbindelse bragte jeg heller ikke ordet på bane, men benyttede derimod ordet "idioter" som er den korrekte betegnelse for enhver som ikke klart tilkendegiver at der ikke findes et svar på spørgsmålet som bunder i dokumenterbare fakta. Hvilket i sin enkelthed gør ethvert andet svar til vildledende nonsens, og idioti.

At fanatisme falder under kategorien idioti, er der vist ingen der med rette kan drage i tvivl. Idioti kan betyde nedsatte åndsevner, mangel på dannelse, eller (relevant) tåbelige handlinger som ikke nødvendigvis er betinget af mangel på intelligens, selvom det nu ofte i et eller andet omfang forholder sig sådan. Hos fanatikeren er der i hvert fald en eller anden brist som står i vejen for virkelighedssynet. Fanatikeren er udenfor fornuftens rækkevidde, og fuldstændig i kløerne på sit idioti. Om man så stiller en genstand, som fanatikeren benægter eksistensen af, med et brag på bordet foran denne, vil fanatikeren fortsat benægte eksistensen heraf, ligesom ethvert dokumenterbart argument vil blive forkastet, og nægtet nærmere overvejelse. Fanatisme er den ekstreme udgave af idioti.

Fanatisme leder ofte til diverse former for social uacceptabel adfærd, herunder forsøg på at pådutte andre skadelige vrangforestillinger uden hold i virkeligheden. I visse tilfælde ved brug af vold/terror.

Hvis du ikke havde stoppet din tilegnelse af viden ved Biblen, så var du sikkert stødt på begrebet "kognitiv dissonans" og havde dermed vidst at man indenfor psykologien betegner den overbevisning man krampagtigt klynger sig til, når ens verdensbillede anfægtes af urokkelige fakta, som burde lede til at man forkastede den tidligere fejlagtige opfattelse, for "nyttigt idioti", eller "fanatisme".

Betydningerne af ordene idioti, og fanatisme krydser på flere punkter hinanden. Jeg kunne have skrevet: "Kun fanatikere som kan lede dig på vildspor...", hvis hensigten ellers havde været at målrette budskabet specifikt mod eders volapyk. Men det mere bredspektrede ord "idioter" favner det nu stadig fint, med samt ethvert andet vildledende svar som spørgsmålet måtte udløse. Thi at fremsætte sådanne er i sandhed en tåbelig handling.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Næh, en fanatiker er et mennesker der har indviet sig til Gud eller som tjener en gud, men det du ikke ved er, at ligesom der findes falske guder, så findes der også en sand. Det er den sande Gud der har frembragt universet, men du tror måske ikke at universet har en skaber? I så fald må du kunne fortælle mig hvordan at universet er blevet til.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Jeg forholder mig åbent til begge emner til der foreligger et konkret beviseligt svar. Jeg griber ikke til metafysisk nonsens af frygt for det ukendte, eller fordi jeg ikke kan håndtere at der ikke endnu er nogen som ligger inde med sandheden/svar. Jeg har ikke behov for at lulle mig ind i et håbløst menneskeskabt verdensbillede, og kognitiv dissonans er for mig ikke et problem, for jeg føler intet ubehag når klippefaste beviser nødvendiggør at jeg må ændre opfattelse af virkeligheden. Faktisk synes jeg bare at det er fedt når jeg oplever det.
Som jeg før har nævnt forholder jeg mig åbent til eksistensen af en gud, men at finde vejen til en mulig gud, går ikke gennem de eksisterende religioner som fuldstændig indiskutabelt er vrøvl. Ingen eksisterende religiøs bog viser vejen til en sand gud, og at træffe en beslutning på baggrund af volapyk, og dermed forkaste alle andre muligheder er ikke vejen til frelse - Kun til åndelig fattigdom.
Den helt enkle sandhed er at ingen kender svarene, og er det ikke herligt? Livet og alting er et mysterium. Et mysterium som det er tåbeligt at lukke af for før konkrete beviser foreligger, og afliver mysteriet.
Bid for bid finder videnskaben ud af sammenhængen i byggeklodserne, men om alt er opstået tilfældigt, som der foreligger mere bevis for, end der i Biblen gør for det modsatte, det er der ingen der kan svare på, og jeg kunne ikke drømme om at frarøve dig mysteriet og magien ved at pådutte dig en diktatorisk forklaring som ikke har sin rod i fakta (i hvert fald ikke endnu), og som gør dig blind. Det er det religioner gør. 
Meget kort er det eneste korrekte svar jeg kan give dig, at intet menneske kan give dig svaret. Hverken i skrift eller tale. Enhver anden påstand ville bunde i menneskeligt storhedsvanvid, og selvforherligelse mm, som selvom der heller ikke foreligger bevis for det, er vanskeligt at forestille sig at en eventuel skaber, eller anden højere eksistens, ville finde påskønnelig.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Det vil altså sige at du ved ikke om Gud er til eller ej. Jamen det synes jeg er ærlig snak, men du behøver ikke at være i tvivl, for du er selv et bevis på at Gud er til. Uden en Skaber ville der ikke være noget liv, og der ville heller ikke være noget univers.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Det er stadig ikke et bevis så længe andre, og indtil videre bedre underbyggede muligheder foreligger.

ftg 4 måneder 1 uge siden

Jeg har min sunde fornuft, den er for mig bevis nok.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 1 uge siden

Og skal vi så lade det være ved det?....  bare et forslag.

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Hej Kurt.
Hvorfor i alverden dog det? Er det ikke et debat forum? Og kan debatter ikke munde ud i at der slutteligt kommer argumenter, og vinkler på bordet, som faktisk kan flytte ens syn på tingene, eller bekræfte det? Er det ikke en af grundende til at man debatterer - At udvide sin horizont, og få modspil til de konklusioner man måske fejlagtigt er kommet frem til?
Selv den værste mudderkastning kan føre positive ting med sig, og åbne ens øjne for et større perspektiv, så mit svar må nødvendigvis være nej.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Det har du ret i, Universet kan umuligt have skabt sig selv.
Skaberen er usynlig, men universet er synligt.
Derfor må konklusionen være at der findes en usynlig Skaber.

Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 1 uge siden

Ftg det kan du have ret i. Men der er jo ingen som helst bevis for at det skulle være en eller anden form for guddommelige indgriben??? Faktisk jo mere man forsker i det er den mere og mere der tyder på det modsatte. Så tag du dit Vagttårnet med ud på toilettet og tør røv i det....

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Bibelen har forudsagt verdenshistoriens gang.
Når Bibelens profetier bliver opfyldt, er de et bevis for at det er Gud der griber ind.
Med venlig hilsen, ftg.
 

henrik42 4 måneder 1 uge siden

Øøøe. Nej...
Fordi man har ret nogle gange, ikke at jeg siger at Bibelen har det, gør det jo ikke til sandheden... Det var dog en latterlig måde at argumentere på....

ftg 4 måneder 1 uge siden

Gud gennemfører sin vilje, og denne vilje er forudsagt i Bibelen.
Et historisk tilbageblik viser at Bibelen har talt sandt.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 1 uge siden

Et historisk tilbageblik vil også vise at Darwin havde ret...
Er det så også sandheden??
Eller er det kun når det heller Bibelens vej??

ftg 4 måneder 1 uge siden

Darwin har ikke forudsagt verdensbegivenhederne.
Med venlig hilsen, ftg

ftg 4 måneder 1 uge siden

Det kan du sige til én der ikke kender Bibelen, men jeg ved hvad der står i den.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 1 uge siden

Ftg. Det har Bibelen sku da heller ikke...
Men her er lidt inspiration.
http://www.biblen.info/Stole-paa-bibelen.htm

henrik42 4 måneder 1 uge siden

Åbenbart ikke

ftg 4 måneder 1 uge siden

Det kan du tro at jeg gør, og hvis du kendte Bibelens profetier ville du vide det samme som jeg.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Hej ftg.
Er du bekendt med begrebet dobbelt-tænkning?

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Hvis du tænker på at have to modstridende opfattelser, og tro fuldt og fast på dem begge, så vil jeg sige til dig, at det kan man ikke. Vi lever i en verden med bedrag, og mange mennesker søger efter sandheden, men når man lærer sandheden at kende, så må man holde sig til den.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 1 uge siden

Det er jeg helt enig i ftg. Derfor giver religion absolut ingen mening....

ftg 4 måneder 1 uge siden

Det er godt at vi er enige. Så forstår du sikkert også at jeg ikke taler om religion, men at det jeg taler om er sandheden.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 1 uge siden

Ftg. Nej det forstår jeg ikke. Var det ikke biblen vi diskutere?? Meget mere løgnagtig religion skal man lede længe efter. Den også Koranen er de to bøger som har bragt mest død og ødelæggelse med sig. Så sandheden... Nej. Bare nogle tosser der er blevet hjernevasket...

ftg 4 måneder 1 uge siden

Bibelen er ikke en religion, Henrik, det er en bog, og som det er sket med så meget andet i denne verden er den blevet misbrugt, blandt andet af religionen.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Præcist.
Jeg har fundet en side som jeg vil opfordre dig til at læse. Gerne det hele, men især eksemplet med mobil telefoner. Prøv at se på det du har skrevet, og drag paralleller. Kan du få øje på hvad jeg mener?
Siden er Google oversat, og derfor en kende rodet i sin formulering, men ikke værre end at det stadig giver mening, og da indholdet er interessant i mere end blot denne sammenhæng, er den absolut tiden værd.
http://paradigmet.blogspot.dk/2016/10/kognitiv-dissonans-logiske-fejl-fa...

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Det er ikke alle mennesker der reagerer ens.
Når kognitiv dissonans opstår, så bør man begynde at søge efter sandheden, og det skal man blive ved med indtil man finder den.
Jesus brugte en lignelse, da han sagde: "Himlenes rige er ligesom en omrejsende købmand der søgte efter smukke perler. Da han havde fundet en perle af stor værdi, gik han straks bort og solgte alt hvad han havde, og købte den."
-
I stedet for at lade sig manipulere, skal man altså begynde at søge efter sandheden.
Det kan godt være at kognitiv dissonans gør ondt, men det kan være det der får én til at vågne op.
Med venlig hilsen, ftg.

ftg 4 måneder 1 uge siden

Uro i sindet.
---
Jeg ved hvad det vil sige når der opstår uro i sindet, og det gør der jo når der opstår spørgsmål som man ikke kender svaret på. Så vil den oprigtige sandhedssøger begynde at lede efter svar.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Indre konflikter.
---
Jeg taler om indre konflikter.
Kognitiv dissonans er ikke et ord der er en del af mit ordforråd.
Venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 1 uge siden

"Når Bibelens profetier bliver opfyldt, er de et bevis for at det er Gud der griber ind.
.
Lidt lissom billiard ballen, der er på vej hen over bordet i en lige linie, men hvor den så pludselig
foretager en drejning på, lets say... 45grader.  Er det den form for guddommelig indgriben, der hentydes
til?
.
"Et historisk tilbageblik vil også vise at Darwin havde ret..."
-
Den gode herr Darwin og andre fremlagde ikke beviser... de sansynliggjorde og sådan er det stadigvæk og,
 trust me, så´n  vil det også være i morgen, i overmorgen.....ihvertfald på det helt afgørende niveau.
.
"Darwin har ikke forudsagt verdensbegivenhederne."
.
Nej... den ære tilfalder en hvis herr Nostradamus... ain´t that right,  Henrik?

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Det kan man godt sige. For eksempel blev Babylon regnet for at være en uindtagelig verdensmagt. Men Gud havde besluttet at den skulle falde for at udfri de jøder der var blevet taget til fange af Babylons konge, Nebukadnezer. Og det skete, nøjagtigt som forudsagt i Bibelen. På en enkelt nat indtog Perserne Babylon, og jøderne fik lov til at vende tilbage og genopbygge Jerusalem. Kyros var nævnt ved navn i Bibelen 200 år før han blev født, og der var også forudsagt i detaljer hvordan han ville indtage Babylon. Du kan læse om kong Kyros den store på internettet, blandt andet under:
History of Iran: Cyros The Great - Iran Chamber Society.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
jens261 4 måneder 1 uge siden

FTG
Jeg har ikke læst alle dine svar, for det er en gang vrøvl.
Hvordan kan du og andre få jer til at skrive sådan en gang vrøvl om gud og kærlighed og bla. bla.
Der er jo INGEN og heller ikke dig FTG der med sikkerhed kan sige at det her det er det rigtige at tro på, for det er jo kun teori det hele der er jo ingen der fra ham deroppe som du fabler om han har jo aldrig givet en returbillet tilbage til jorden så personen har kunnet fortælle hvad der er fis i kasketten og hvad der er sandhed.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Hvis du havde læst Bibelen ville du vide at Jesus opstod fra de døde på den tredie dag.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 1 uge siden

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/International/ECE89...
.
ftg, du er åbenbart forkert på den.... i ovenstående link er der ingen referencer til hverken det ene eller det andet guddommeligt væsen.    Så er det man siger.... "back to the drawing board"

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Darwin forudsagde ikke verdens begivenheder ligesom Biblen, eller Nostradamus, men til gengæld har opdagelsen af dna, og kortlægningen af gener vist at han havde ret.
Darwin blev, og bliver fortsat lagt for had, fordi hans udlægning ikke ophøjer mennesket til noget særligt, eller de udvalgte, hvilket ikke går i spænd med vores højrøvede vrangforestillinger, og fratager vores tåbelige tro, opfattelser, og adfærd sin berettigelse.
Da Darwins budskab ikke rummede en skjult agenda, og han ikke skulle helgardere nonsens til at passe til alt, formulerede han det også klart.
Man kan hade Darwin alt det man vil, men i modsætning til Biblen, Koranen, Nostradamus, EU, og David Copperfield var hans mission ikke at lede folk bag lyset.
 

ftg 4 måneder 1 uge siden

Der var engang at folk troede at jorden var flad, men Bibelen har altid sagt at den var rund.
Bibelens ord har ikke ændret sig, men det har folks opfattelse.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Oversættes den oprindelige hebraiske sætning korrekt, er ordet cirkel, ikke kugle. En cirkel er flad.
Blot endnu et bevis på forvanskningen ved oversættelser og fortolkninger.
Husk at et æsel også kan blive til to.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

I Jehovas Vidners oversættelse gengives det hebraiske ord med ordet kreds.
Et andet sted i Bibelen står der at jorden hænger på intet, og det må vi jo også sige at den gør.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Hej ftg.
Helt sikkert. Og kvinden af mandens ribben, så hun skulle være ham underdanig. Thi man er mere mand ved at holde slaver, frem for at være så cool, at hun faktisk ønsker at være der.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Ud over at gentage det jeg var inde på forleden, synes jeg faktisk at det er sejt at du bringer fortællingen om perlen ind i billedet, thi perlen er sandheden, hvilket gør Mattæus 24-4&5 særdeles interessant, for det kan ligeså vel henvise til forskellige fortolkninger af Biblen, samt andre sandheder, som ikke nødvendigvis er af Bibelsk/religiøs karakter. Det vil afgjort gøre nas, når man opdager at ægthedsbeviset for den perle man har ofret alt for intet er bevendt, og perlen svarer til dem som spanierne byttede sig til indianernes guld for. Perler er der nok af derude, så netop derfor skal man ikke tro man har fundet den, og i stedet forblive åben og søgende.
To tomler op for at bringe den til torvs.

Ps. Har du fundet det du har skrevet som peger kraftigt på dobbelt-tænkning?
Med venlig hilsen, Quasar.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Man lærer ikke sandheden at kende på én dag. Man kan finde den, og når man har fundet den skal man tilegne sig den.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 1 uge siden

”Man kan hade Darwin alt det man vil, m........”

.

Så vidt jeg ved, så er der ingen, der hader Darwin. Den gode herr Darwin, herr Wallace og hvad de nu hed alle sammen, havde da ret med hensyn til udviklingen af forskelligartet udseender. forskelligartet egenskaber osv... ., vel at mærke inden for samme art.

.

Men hvordan en laverestående dyreart  kunne blive til to forskellige dyrearter såsom feks. pattedyr og krybdyr kan udviklingsteorien ikke beskrive. Teorien kan ej heller beskrive hvordan en levende organisme kunne udvikle både hunkøn og hankøn samtidig. Og med samtidig menes der her samtidig. Man kan ikke have det ene uden man haver det andet.

.

Så derfor min kære ven, disse iting kan man jo godt påpege uden at det betyder at man hader.....

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Hejsa Kurt.
Naturligvis kan man påpege det, men kun hvis man glemmer celledeling, udvikling af flercellede organismer, evolutionær miljøtilpasning osv, som der foreligger helt konkrete beviser for.
Du skulle forøvrigt prøve at se lidt nærmere på opfattelsen af Darwin i flere nutidige miljøer, herunder diverse religiøse. Så skal du bare se had, og fornægtelse.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Noget siger mig at missing link nok skal dukke op på et tidspunkt i løbet af debatten. For at være på forkant med det, skal det nævnes at det genetiske slægtskab med tidligere racer er fastslået, men ligeså interessant har man i den menneskelige arvemasse fundet spor efter ikke mindre end 7 forskellige retrovirus, hvilket kraftigt indikerer at springet kan have været direkte, og missing link virkelig er missing. Er man bekendt med retrovirus' egenskaber, behøver den ikke uddybes nærmere.
Med andre ord kan vores udvikling være sket i kraft af sygdom, hvilket harmonerer ganske godt med at vi er en pestbyld på jordens røv.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Det afkræfter så ikke at der kan have været en oprindelig skaber, som har sat processen igang, som ftg ret sikkert vil påpege. Og han vil have ganske ret på det punkt.
Men det beviser at Biblens udlægning ikke holder vand, og bringer os tilbage til udgangspunktet: Ingen kender svaret. I hvert fald ikke endnu.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Nej, jeg mener at dyrene er skabt efter deres arter og at de forskellige arter ikke kan blande sig med hinanden. Hvis ikke ville de forskellige arter blande sig med hinanden, og der ville ikke længere findes arter. Kun indenfor deres arter kan dyrene blande sig og skabe variation.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Fuldstændigt korrekt at den ene art ikke kan parre sig med den anden. I hvertfald ikke så der kommer afkom ud af det, men derfor deler de stadig størstedelen af gener, som kan krydsspores, samt spores tilbage til en fælles forfader.
Der er feks. kun 1,6% forskel på menneskers og chimpansers gener/dna.
 

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Man kunne jo i den forbindelse driste sig til at mene at artsbarrieren er et held, thi ellers ville der jo nok ikke gå så længe før vi også havde får til at banke på og bræge evangeliet.

ftg 4 måneder 1 uge siden

Hvem er denne fælles forfader? Ham har man da aldrig nogen sinde fundet, vel?
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 måneder 1 uge siden

Jeg har en formodning om at jeg ikke behøver at uddybe mit syn på Jehovas vidners oversættelser, og fortolkninger, så jeg vil i den forbindelse nøjes med at påpege at en kreds stadig ikke er en kugle.
http://forum.recordere.dk/uploads/37661/discovery-flat-earth-260-27878.jpg
Feks. hunde og kattearter stammer fra en fælles forfader; Miaciden. Det er klart at du ikke har hørt om den, for den står ikke beskrevet i Biblen.
Med venlig hilsen, Quasar.
 

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Nej, hunde og katte er vidt forskellige og der kommer ikke noget afkom ud af at parre dem.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Hæhæ. Nej det er korrekt, men havde Biblen påstået at der gjorde, så ville du ikke bare tro det, men også hævde at der forelå uomtvisteligt bevis for det.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Jeg kan jo se at dyrene formerer sig efter deres arter og at alle overgangsformerne mangler.
Udviklingsteorien er derfor ikke andet end noget videnskabeligt spekulation.
Med venlig hilsen, ftg.

ftg 4 måneder 1 uge siden

Det burde du også selv kunne forstå, quasar:
Mennesker tror på en videnskabelig teori, selvom der ikke findes noget som helst bevis.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 1 uge siden

Ftg.
Lidt ligesom Jehovas vidner... De tror på biblen, selvom der ikke findes nogen som helst bevis... Derfor er biblen ikke andet end fiktion.
Det burde du også selv kunne forstå ftg...
Med venlig hilsen
Henrik....

ftg 4 måneder 6 dage siden

Så har du aldrig læst din Bibel, Henrik, eller også kender du ikke verdenshistorien. Bibelen er 100 % pålidelig. Det har den været indtil nu, og det vil den også være fremover.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 4 dage siden

Ftg. Jeg har læst Bibelen. Der er en masse gode historier. Men sandheden om noget som helst er der jo ikke skyggen af. Så mange af de ting der står er enten bevidst faktuelle forkerte eller umulige at hverken at bevise eller afvise. Hvis der så skulle være en ting eller to som der er ramt plet, ja så er det jo meget mere tale om ren og skær hel end at det skulle være sandheden...
Har du læst Bibelen?? Har du set hvor meget der står i den??
Det ville jo være nærmest umuligt at ikke ramme plet på noget som helst....

kurt larsen 4 måneder 1 uge siden

"Mennesker tror på en videnskabelig teori....."
.
Nu findes der  jo mange teorirer....  nogen speciel du haver i tankerne..
.
Men bortset fra det, så´n  er det jo med alle teorier..der vil altid være et spørgsmål yderligere længere
tilbage i rækken. If you know what I mean.  Ikke? Så la´ mig prøve at forklare.
.
Uanset hvad emnet så end måtte være og der hele tiden bliver stillet spørgsmål til   det svar, der bliver
givet, så  kan der stilles  spørgsmål til også dette svar. Og så´n  bliver det ved indtil vi kommer til et
enslydende svar for alle emner.... nemlig bunkepulet.  undskyld the Big Bang.  Og herfra blir det så indtil
videre gætterier.
.
Evigheden og uendeligheden kan ingen forklare andet end med teorier.

Luk kommentar
quasar 4 måneder 1 uge siden

Hej Kurt.
Det er nemlig rigtigt. Ekkoet, og andre beviser fra Big Bang er der, og viser at man har ret så langt tilbage, men før det er der kun teorier. Så på det punkt står "Skaber muligheden" stadig åben.
Der er adskillige teorier om evigheden, og uendeligheden. Nogle er indlysende kuk i kysen, mens andre giver matematisk mening. Som du sikkert ved, er man i flere tilfælde kommet frem til noget matematisk først. Det har passet i manglende huller for at få helheden til at gå op, og man har så senere fundet konkrete beviser for det. Derfor er den type teorier om tiden før Big Bang, evigheden, og uendeligheden etc. på nuværende tidspunkt det mest sandsynlige vi har at gøre med. Men indtil de er konkret bevist, er de naturligvis kun teorier, som man kun løseligt skal forholde sig til.
Med hensyn til udviklingsteorien, som vi var inde på tidligere, er det dybest set forkert fortsat at kalde den en teori, når den er bevist. Nu har ftg svært ved at fange detaljerne i det da han ikke studerer fakta. Han hænger sig udelukkende i at forskellige arter ikke kan parre sig med frugtbart resultat. Det hindrer ham i at indse at evolution ikke sker ved krydsning af arter, men ved forgrening i isolerede miljøer (og at de mest succesfulde egenskaber resulterer i mere afkom). Tag en flok af hvilken som helst art, og del den op i to forskellige isolerede miljøer i et par hundrede tusinde år, og du vil konstatere at begge grupper ikke kun har udviklet sig væk fra den oprindelige model, men også i hver sin retning, som er blevet til to nye arter tilpasset miljøerne. Og nej, de vil ikke længere kunne parres. Man kan spore begge arter tilbage til den oprindelige art, ligesom man kan spore de to nye arters genetiske slægtskab. Den oprindelige art kan man spore tilbage til en art før den, hvor der også skete en forgrening osv osv. indtil man ender tilbage ved de første encellede organismer. Man kan ud fra gener fra vidt forskellige arter fastslå hvor langt man skal tilbage i forgreningerne, før man finder den fælles forfader osv osv. Det lyder som et stort arbejde, og det har det skam også været. Både arkæologisk, og i laboratoriummerne, men i kraft af indsatsen har vi også ikke kun har den genetiske dokumentation for udviklingslærens rigtighed, men vi har så sandelig også et flertal af fossilerne fra disse forfædre som ligeledes beviser det. Ikke kun fossiler som viser den gradvise udvikling fra forgreningen til begge, eller flere sider/arter, men også fossiler fra den oprindelige "samlede art", hvor man kan se fællestrækkene/egenskaberne etc. Der er naturligvis huller i fundende, men de er så få, og så små at der faktisk ikke er noget tilbage der kan vælte teorien, og når der ikke er det, så må teorien jo erklæres bevist - Ergo ikke længere en teori.
Opgaven kunne grundet mangfoldigheden synes uoverskueĺig, men den lettedes alligevel af det enorme frafald af arter, samt lave antal i de tilbageblivende, efter det event som udslettede dinosauerne. Da man kan datere fundende til før og efter, har opgaven trods alt været overkommelig.
Ved kortlægningen af menneskets gener, kunne man blandt andet også direkte se tidligere indsnævringer i mængden af forskellig arvemasse, og har kunnet føre det tilbage til de enorme frafald i forbindelse med pest epidemier etc. Ligeledes blev man også gevaldigt overraskede over hvad man fandt i indianernes arvemasse/slægtsskab som man bestemt ikke havde ventet.
Der er meget materiale du skal igennem hvis du vil se nærmere på sagen, for forskningen er jo foregået over hele verden, og over mange år efterhånden, men beviserne og sandheden er derude, og det er skide interessant at dykke ned i. 
God fornøjelse med det, for det kan jeg personligt garantere eder for at det er.

 

Luk kommentar
ftg 4 måneder 1 uge siden

Mange videnskabsfolk er holdt op med at tro på Udviklingsteorien fordi fossilmaterialet mangler. Alligevel bliver teorien om at vi nedstammer fra laverestående dyr fremholdt i medierne som sandhed. Dette er i sig selv et paradoks, for når fossilmaterialet mangler kan der ikke være sket en  udvikling. Alle overgangsformerne må være der. Hvis vi tager vores skyklapper af og betragter naturen som den er, så vil vi kunne se at der er intelligent design. Det er ikke tilfældigt at den lille honningbi flyver rundt og bestøver blomsterne. Betragt dyrelivet og naturen, og du vil kunne se at der står en intelligent designer bag, at det hele er gennemtænkt.
 Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 5 dage siden

Ftg mange videnskabsfolk er holdt op med at tro på udviklingsteorien...
Kan du nævne 10 kendte forskere på verdensplan??

Luk kommentar
ftg 4 måneder 5 dage siden

Nej, men du kan gå ind på Jehovas Vidners hjemmeside, der kan du se videnskabsfolk der fortæller hvorfor de tror på en Skaber.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 1 uge siden

"Med hensyn til udviklingsteorien, som vi var inde på tidligere, er det dybest set forkert fortsat at kalde den en teori, når den er bevist"
.
Nej, den er ikke bevist... den er sansynliggjort og kan derfor et langt stykke hen af vejen, men osse kun et langt stykke,  danne grundlag for yderligere forskning.   Yderligere forskning ville da så heller ikke være nødvendig, var den bevist.
.
Isaac Newtons teorier blev godt og grundigt latterliggjort af dagspressen. Men vandt dog anerkendelse senere. Men ikke bevist.   Albert Einsteins teorier høstede stor ros og anerkendelse, men blev ikke og er stadigvæk ikke anerkendt so endegyldigt bevis.  Havde det været tilfældet, så havde al yderligere forskning for øvrigt så også været unødvendig.
.
Omkring 1900 tallet var den generelle opfattelse, at nu havde vi mennesker check på alt.  Ikke flere ting at skulle bevise. Men så´n viste det sig ikke at være.
.
Udviklingsteorien forklarer ikke hvordan et væsen med et vigina lignenede organ med tilhørende æggestok og livmoder (eller det, der ligner, kunne danne grundlag dertil) kunne blive skabt på nøjagtig samme tidspunkt som et væsen med en dillert lignende organ med tilhørende nødvendige organer så som  testikler.   Sjovt... i skrivende stund får jeg den tanke, at kimen til  al udvikling ligger gemt i den eller de partikler der blev skabt ved  the BIG BANG. Hvilket naturligvis er noget vrøvl, men ikke desto mindre en tanke.

bodilrasmussen1989 4 måneder 1 uge siden

For mig personligt har begrebet evigt liv ikke den helt stor betydning. Jeg lever i nuet og nyder hver eneste dag af mit liv. Jeg vil ikke sidde med en forestiling om et evigt liv som jeg ikke er sikker på kommer eller ikke kommer. Hvor længe skal vi vente på det og hvem siger at evigt liv er bedre end det liv vi har nu.

Mvh. Bodil
Webmaster hos rejseråd

Luk kommentar
ftg 4 måneder 6 dage siden

Hej Bodil Rasmussen. Du er sikkert glad for livet og har ikke noget ønske om at dø, er dette ikke rigtigt? Sådan tror jeg at de fleste af os har det, men sådan bliver det ikke ved med at være. Du bliver ældre, du bliver gammel og til sidst svækkes du og ender dine dage på et plejehjem ude af stand til at hjælpe dig selv. Er det noget du har lyst til? Til sidst ender du med at komme i kisten og blive puttet i jorden. Sådan er det, og det kan du ikke gøre noget ved, men Skaberen har aldrig haft i tanke at det hele skulle ende så ynkeligt. Han har skabt menneskene for at de skulle leve, og det for evigt. Evigt liv vil sige at man fortsætter med at leve, uden til sidst at ende med at dø.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 6 dage siden

Ftg. Er det gået op for Rusland hvor hjernevask Jehovas vidner er??
http://jyllands-posten.dk/international/ECE9608070/dansker-anholdt-under...
Man kan sige meget om Putin. Men han finder sig ikke i noget pis...

Luk kommentar
ftg 4 måneder 6 dage siden

Putin kan ikke hindre Jehovas Vidner i at udøve deres tro.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 6 dage siden

Ftg. Sikkert ikke... Men er det fordi at det er ren hjernevask at Putin er efter dem?? For ellers giver det jo ingen mening.... Men den måde at ændre på virkeligheden som Jehovas vidner gør, er jo ren hjernevask.....

ftg 4 måneder 6 dage siden

Jehovas Vidner tror på Bibelen, det er fuldstændigt rigtigt. At du kalder det hjernevask er da helt okay. Hellere tro på Bibelen end at tro på det som andre forurener deres hjerner med.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 5 dage siden

Ftg. Skal jeg ud af det du skriver læse at det er pga hjernevask at Putin er efter Jehovas vidner??

ftg 4 måneder 5 dage siden

Det kan jeg ikke svare dig på, for det ved jeg intet om.

Natara 4 måneder 5 dage siden

Der er noget psykopatagtigt over det konstante fokus på,at kun nuet gælder?
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-pa-druk-lever-i-nuet
"Fakta: Fænomenet nutidig hedonisme kan ses i lyset af det moderne samfund, som er domineret af et forbrugssamfund.

Udgangspunktet er, at forbrug er blevet mere omfattende og gennemgribende i samfundet og har lagt kimen til en ny eksistensform, som er koncentreret omkring, hvad man kunne kalde en ”her-og-nu-oplevelse”. Heri ligger også, at man – og i særlig grad som ung – har retten til at nyde, det vil sige ret til at have det sjovt og leve i nuet"

quasar 4 måneder 6 dage siden

Hej Kurt og ftg.

Hvis avis, og magasin artikler er de eneste kilder man bygger sin viden på, så er man ilde stedt. Ikke kun politisk, og i andre henseender, men også videnskabeligt. Ofte er artikler holdningsprægede, eller direkte lagt an på at fremme en specifik holdning hos læseren. I andre tilfælde bliver artiklerne bragt af mangel på fyld, så man griber det første det bedste man tror kan interessere, og kaster det ind. Selv Illustreret Videnskab har bragt artikler som er fuldstændig ude i hampen.
 

Disse artikler bærer altid præg af overfladiskhed, og går aldrig i dybden med detaljerne, da de dybest set er målrettet et overfladisk og uvidende publikum, og fordi stoffet til at uddybe ordentligt, enten ikke foreligger, fordi man i kraft af at det er fyld eller sensationspræget ikke har gidet at undersøge det ordentligt, eller direkte undlader disse detaljer da de øjeblikkeligt ville aflive artiklens postulat og fratage den sin berettigelse. Det sidste ser man især i artikler hvis agenda er holdningsprægning.
I vil vel ikke påstå andet end at I også støder på artikler, som I må tage jer til hovedet over, men hvor I oplever andre faktisk æder idiotiet råt? Ikke kun i videnskabeligt regi, men i alle sammenhænge.
 

Hvad den videnskabelige side angår; Hvor mange artikler har ikke slået en videnskabsmands/kvindes postulater stort op, hvorefter de er blevet tværet ud som en klat snot, da de end ikke har haft hold i den mest basale fastslåede viden?
 

Når en videnskabsmand erklærer sin overbevisning om eksistensen af en gud, bliver det gerne slået op som en sensation, fordi man tror man kan sælge historien som værende kontroversiel, selvom der intet kontroversielt er i det. Bemærk i den forbindelse at deres overbevisning sjældent trækker dem i retning af eksisterende religioner, men kun er en erkendelse af at den systematik de synes de ser efterlader muligheden af en skaber. Tanken om en skaber er der som nævnt ikke noget galt i, thi det som nævnt flere gange en mulighed. Dog ser man oftest at deres konklusion bunder i mangel på kendskab til diverse fund, og resultater, hvilket man dybest set ikke kan bebrejde dem, da materialet er spredt verden over, hvorved noget kan smutte/blive overset, samtidig med at omfanget kan gøre det store billede for uoverskueligt for nogle. De er jo også kun mennesker. Den systematik de ser, bunder i forglemmelsen af at systematikken i udviklingen ikke eksisterer. Nok kan man få et overfladisk indtryk af orden og systematik, men det er en brøler af format, eftersom det der kan synes som systematik kun er et øjebliksbillede som er opstået af kaos, med utallige evolutionære blindgyder i sit kølvand. Med andre ord kan man sige at systematikken er; "Prøv til det lykkes, og kun succeserne fortsætter". Det ligner jo ikke ligefrem håndværket af en gud.

Bevisførelsen for evolutionære blindgyder kan jeg ikke forestille mig at nogen af jer vil benægte. Det vil i så fald ske på grundlag af grænseløs uvidenhed. Og overser man, eller bevidst vælger at overse/afvise fakta, så er det ikke sandheden man står tilbage med.

 

Hvad kønnet forplantning angår kunne jeg sagtens slynge en videnskabelig forklaring ud, med et væld af ord og betegnelser, som I aldrig har hørt, og som I derfor i sagens natur ikke ville få meget ud af. Det kræver nemlig at man blandt andet sætter sig ind i kemien bag biologien, for at kende og forstå betydningen. Ligeledes kræver det indsigt i encellede organismers egenskaber, indblik i virologi, og bakterielogi. Det skal ingenlunde opfattes fornærmeligt, men det ville svare til at skulle forklare sammenhængen i en bils elektriske system til et flertal af kvinder. Og hvis I har prøvet det, så ved I hvad jeg mener. I de få tilfælde hvor de har sat sig ind i tingene er der sjældent grund til overhovedet at komme ind på emnet, men i 99% af tilfældende ved I godt hvad der kommer ud af det. ”Jaaaap jap jap”, samt vrøvl og nonsens en mass. Og det ændrer stadig ikke på hvordan systemet er opbygget, hvad der eventuelt er galt hvis spanden ikke vil køre, at de ikke har øget deres viden en tøddel, eller rigtiggør de tåbelige argumenter de lægger for dagen på grund af mangel på samme.

Her synes jeg det er på sin plads at nævne at ligesom eksemplet ingenlunde skal tages fornærmeligt op, skal det heller ikke opfattes mandschauvinistisk, for nøjagtig den samme mekanisme oplever man hos mange mænd, selvom de mest ubegavede af slagsen gerne ser sig kvinden overlegen.

 

I samme tråd kan det indskydes at menneskets enfoldighed i sig selv er den største evolutionære blindgyde som vi til dato har set, thi vi er trods viden som kunne hindre det, ved at udrydde os selv, og alle andre arter. En viden som et flertal ikke besidder den mentale kapacitet til at fatte, at ville anerkende, eller anvende til ændringer. For man har jo valgt sin sandhed, og den står så sandelig ikke til at ændre, selvom den i de fleste tilfælde er baseret på materiale som svarer til ungernes Pixi-bøger. Stædighed, dovenskab og frygt for ændringer er ligeså stærke drifter som grådighed, og alle meningsfyldte argumenter preller derpå. Især de argumenter som ligeud viser tingenes tilstand, og hiver os ned fra den høje hest.

Det gør ikke en til profet at forudsige undergangen, for selv for 2000 år siden var det en indlysende konklusion bare ved at være en smule observant. Både naturkatastrofer, og dem som vi afstedkommer i vores enfoldighed er sandsynlige scenarier, og det er kun et spørgsmål om hvad der kommer først. Og skrækken kunne jo altid anvendes til at prakke folk lidt ekstra nonsens på ærmet, som satte forkynderne i en magt position, og fremmede en for dem ønskelig udvikling.

Ser man på forholdende som religionerne opstod under, så har man forklaringen på deres eksistens. Meget enkelt; Kan man ikke angribe direkte, eller på anden måde få sit igennem, så kan man altid starte en religion. Det har jo også skæppet så godt i lommerne hen ad vejen, at de har været værd at bevare, selv efter udløbsdatoen. Og skræk, enfoldighed, social arv og andre brister i menneskets karakter, har jo alle dage gjort det nemt at sælge budskabet - samt afladsbreve.

 

Det eneste positive er, at selvom vi i mange tilfælde er ubeskriveligt langsomme til det, så gør menneskeheden sig altid på et tidspunkt fri af vrangforestillingernes åg, hvilket man også har kunnet observere hele vejen op gennem historien. Hvor lang tid det skulle tage før feks. kvinder fik stemmeret, og bare nogenlunde ligestilling, er et fremragende eksempel herpå. Alene den ufattelige enfoldighed der holdt det fremskridt tilbage taler sit tydelige sprog. Og at der er fortsat idioter som stritter imod, gør det endnu tydeligere.
Men heldigvis går det stærkere på andre punkter.

 

Når observationer alle dage har vist at tidspunktet for frigørelsen kommer, kan man jo altid servere en undergangshistorie krydret med opfordringer til at bræge ekstra, så idiotiet lige kan køre en tid længere. Og da man nødvendigvis må servere tidspunktet upræcist i mangel på viden herom, så kan det jo køre af adskillige runder.

Når et stigende antal gør sig fri af vrangforestillingerne, er det logisk set et stigende antal frafaldende, og det kan man jo altid udtrykke som at de vender sig mod Gud, og gøre det til et tegn på at brægeriet skal intensiveres. Og idiotiets dødskramper kan man kalde for veerne til det nonsens man har stillet i udsigt. Om det så er evigt liv, eller 72 jomfruer hvis man har opført sig særligt åndssvagt i sagens tjeneste.

 

Men for at vende tilbage til sagen om evolutionen og kønnet formering, så er det ingenlunde et uforklarligt mysterium. Kun hvis man ikke har sat sig ind foreliggende forskning, og bevisførelse. Og argumenter som har sin grund i manglende viden er så kedelige at bruge tid på. Det eneste de bidrager til debatten med, er samme meningsløshed som ovennævnte eksempel om at forklare bilers elektriske system for kvinder. Og selvom drilleri ellers kan peppe tingene lidt op, samt motivere parterne i en debat til at yde deres bedste, og smide de gode svar på bordet, så bliver det trivielt når de ikke kommer, fordi modparten ganske enkelt ikke ved bedre, og endda forsøger sig med påstande som de selv fra en start af er klar over ikke holder vand. Som feks. at slynge ud at Biblen altid har sagt at jorden er rund.

Jeg vil med andre ord opfordre jer til at se nærmere på foreliggende fakta fra kilder som ikke bare skal sælge blade, og ikke har anden agenda end at bringe fakta neutralt til torvs. I det hele taget vil jeg, i overensstemmelse med mit budskab om at forholde sig åben, og altid søgende, opfordre jer til at stikke næserne i den viden, og beviser som foreligger. Det vil hæve debatten til et helt andet, og langt mere interessant niveau.

 

Men jeg vil dog ikke efterlade jer helt i mørket, men derimod sideløbende med min opfordring til at søge viden, komme med et par enkle fingerpeg om hvad I skal se efter.

 

Alger, som er de mest oprindelige og simple organismer, findes i varianter som hhv. kopierer sig selv, ligesom virus og bakterier, og i kønnede varianter. Der er med andre ord ikke noget overraskende i at kønnet formering er opstået, for den har eksisteret fra den aller tidligste begyndelse i havene. Og hvad der har været det optimale for de efterfølgende arter (af enhver art) har været styret af hvad der bedst sikrede deres overlevelse. Nogle arter har endda bevaret begge muligheder, som kommer til udtryk alt efter hvad der er det mest fordelagtige i forhold til de miljømæssige omstændigheder, og sikrer deres overlevelse.

For nogle arter har kopierings/kloningsmetoden (for ikke at anvende de videnskabelige termer) været fordelagtig da disse overlever i kraft af antal. For andre arter har mangfoldighed i arvemassen som kønnet formering giver, været mest fordelagtig.

Ukønnet formering hos simple arter er ustabil, for udefrakommende faktorer kan ændre deres egenskaber på et øjeblik, hvilket vi blandt andet hele tiden ser eksempler på med feks. influenza. Dette er både med til at sikre overlevelse, men medfører ligeså vel et væld af genetiske blindgyder, som går til grunde. Men de succesfulde lever videre med ændrede egenskaber.

Kønnet formering er langsommere, men til gengæld langt mere stabil. Udvikling/ændringer foregår derfor over lang tid. Mutationen opstod hurtigt, men var derefter en succes i kraft af stabiliteten i mangfoldigheden i arvemassen. Den sikrer blandt andet større stabilitet i radioaktive miljøer. Derfor blev evnen til kopiering deaktiveret, men resterne er stadig at finde dybt i vores arvemasse.

Tidligere var jorden langt mere radioaktiv som følge af et tyndere ozonlag, samt at jordens magnetiske skjold, som beskytter os imod kosmisk stråling, var markant anderledes dengang. Men begge dele fungerede alligevel godt nok til at sikre at livet kunne opstå. Sol, vand, aminosyrer, kulstof mm. i den rette cocktail, beskyttelse mod den værste stråling, en kemisk reaktion – og bingo. Det daværende højere radioaktivitets niveau var en af grundende til at der opstod et utal af mutationer. Prøv at se nærmere på resultaterne af nutidig forskning, hvor man har udsat alger, som formerer sig ukønnet, for øget radioaktiv stråling, og se hvad der blandt andet kommer ud af det. Der har I jeres bevis.

 

Man kan i et håbløst forsøg på at bevare tanken om Guds indflydelse på udviklingen, påstå at han er som en slags brændselsstav, men man modsiger så i samme sekund Biblens postulat om at vi er skabt i hans billede. Ligeledes modsiger man det også ved at påstå at Gud ser alt, når jorden er kugleformet, for er vi skabt i hans billede, er der jo i så fald frit slag til at synde omme på den anden side. Det bekræfter sådan set også ret meget at Biblens forfattere, ligesom alle mulige andre på den tid, troede at jorden var flad, og at ordet cirkel/kreds netop blev anvendt ud fra den opfattelse.

Jeg kunne pille det endnu mere fra hinanden med en lang række argumenter, men jeg skulle mene allerede at have have gjort min pointe forståelig, og vil derfor hellere gå videre til næste punkt.

 

Naturligvis er alle Einsteins teorier ikke blevet bevist, for en del af dem er på områder som vi endnu ikke har det fulde indblik i. Modsat er nogle af dem blevet bevist, mens andre er blevet modbevist, og der kommer vi til det interessante, for hvad det for hvad er det nu lige det er som har hhv. be/afkræftet dem?

Flere af de som er blevet afkræftet var dem som han skændtes med Niels Bohr om, og som de endte med at blive uvenner over. På det punkt mener jeg at vi har grund til at være stolte af Niels Bohr, og dansk forskning i det hele taget, for det har jo vist sig at det var Niels Bohr og den såkaldte Københavner kvartet som havde ret.

 

Vi ved med sikkerhed at Big Bang har fundet sted, for vi har alle de nødvendige beviser for det, men derfor skal vi stadig forske videre, så vi får kendskab til alle detaljer. Dels kan det bidrage til at forstå det videre fremadrettede forløb, hvor der er et par modeller der hersker uvished omkring, herunder om universet vil fortsætte accelerationen, eller om gassen går af ballonen, og alt falder tilbage. Og dels kan det bidrage til at finde frem til hvad der skete inden, og om alting opstod af ingenting, som de matematiske modeller peger på, eller om en skaber satte processen i gang. I begge tilfælde rejser det lige store spørgsmål, for hvis det opstod af ingenting, hvor er antistoffet så blevet af, og hvis en Gud satte det i gang, hvor kom han så fra? Og hvis han altid har eksisteret, hvorfor var han i så fald så længe om at få fingeren ud?

 

Det korte af det lange er at vi har konkrete beviser nok til med hovedrysten at lægge de gamle ”romaner” på hylden. Vi ved nok til at fatte at vi ikke ved ret meget, men også at vi alligevel ved nok til at vide hvad der ikke holder vand. Vi ved at en skaber er en mulighed, men også at vi i vores søgen og behov for tryghed, samt som et værn mod uvisheden, har ladet os vildlede og udnytte på det groveste af fabrikerede religioner som er en hån mod en muligt eksisterende Gud, og som i praksis ikke har bragt andet end ondt med sig.

 

Prøv se nærmere på resultaterne af eksisterende forskning, samt det I nu kan finde omkring mængden af fossile fund, så vi kan fortsætte debatten på et lidt mere kvalificeret grundlag. Alt andet er spild af tid, og som det hele startede med, så ved vi ikke det mindste om hvorvidt evigt liv er en mulighed. Det er der intet menneske der gør.

 

Herren være med eder, såfremt han/hun/den/det ellers eksisterer.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 6 dage siden

Da jorden blev til var den glødende varm. Der var overhovedet ikke liv noget som helst sted men efterhånden som den blev kølet ned dannede der sig skorpe på overfladen. Det er denne skorpe vi går på. Hvordan livet blev til kan du læse om i 1.Mosebog, kapitel 1. Det er ikke en videnskabelig afhandling, men der fortælles hvordan at det hele gik til. I det allerførste vers kan du læse hvordan universet blev til, og der fortælles også hvem det var der skabte det.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 6 dage siden

Ftg. Det er der jo ingen som helst bevis for...
Det burde selv du ftg kunne forstå....

Luk kommentar
ftg 4 måneder 6 dage siden

Du er selv beviset for at der findes en Skaber, men måske vil du benægte din egen eksistens.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 6 dage siden

Ftg. Det er så min far og mor der er gud?? For det er bevist at det er min far og mor der har skabt mig...
Det må selv du ftg da kunne forstå.....

ftg 4 måneder 6 dage siden

Nej, det har de ikke, Henrik. De har givet livet videre til dig af et liv som de havde i forvejen.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 5 dage siden

Ftg. Det har jeg er klokke klart bevis på... Selvfølgelig er det mine forældre som har skabt mig....
Det var mine bedsteforældre som skabte mine forældre....
Hvor er dine beviser henne??

ftg 4 måneder 5 dage siden

Jamen det er ikke noget problem for mig, Henrik, men et eller andet sted, så må der jo være en førsteårsag.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 5 dage siden

Ftg. Beviser....
En første årsag??
Nej det var ren dyriske lyster der var årsagen....

ftg 4 måneder 5 dage siden

Så er du altså ikke noget ønskebarn? Det synes jeg da er en skam.
Venlig hilsen, ftg
 

henrik42 4 måneder 5 dage siden

Næe ikke rigtigt...
Men ftg har du tænkt over at man tit bliver gladere for noget uventet end noget man har gåde og ventet på??
Så en skam???
Jeg kender er ønske barn som ikke måtte få blod for sine forældre...
Så hellere være elsket end et ønskebarn​.
Men jeg kan forsikre dig om at Gud ikke havde noget som helst med min skabelse at gøre....

ftg 4 måneder 5 dage siden

Nej, du er jo FØDT.
Jeg er også blevet født af mine forældre.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 5 dage siden

Ftg. Er det ikke bedre at være elsket end at være et ønskebarn?
Og ja selvfølgelig er vi skab af vores forældre... Det er jo dig der hævder anderledes...

ftg 4 måneder 4 dage siden

Der er ingen grund til at gøre mere ved det, Henrik, for du forstår godt hvad det er jeg mener og så synes jeg ikke vi skal gøre mere ved det.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 4 dage siden

Ftg. Hvad du skriver giver jo ingen mening......
Men lad os bare lade den ligge.
Som tidligere nævnt har du jo lov til at TRO på hvad du vil...

ftg 4 måneder 4 dage siden

Selvfølgelig, det har alle mennesker.

quasar 4 måneder 6 dage siden

Så som fakta?

 

kurt larsen 4 måneder 6 dage siden

ftg... du skriver at......
.
"Da jorden blev til var den glødende varm. Der var overhovedet ikke liv noget som helst sted, men efterhånden som den blev kølet ned, dannede der sig skorpe på overfladen. Det er denne skorpe vi går ."
.
Jeg mindes ikke at have set en så´n passage i biblen eller at have hørt en så´n fortolkning. Thi derfor spørger jeg Eder.... "er der udkommet en ny og up to date udgave af biblen?

Luk kommentar
ftg 4 måneder 5 dage siden

Du kan bruge din sunde fornuft. Du ved da at jorden er glødende indeni og at vi går på jordens skorpe.
I Bibelen står der: "I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden." (1 Mosebog 1:1)
Med ganske få og velvalgte ord fortælles der hvordan universet blev til.
Der står ikke hvor lang tid det tog, eller hvordan Gud bar sig ad, men der står at det var ham der gjorde det.
I de efterfølgende vers kan du læse hvordan jorden blev gjort beboelig for dyr og for mennesker.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 5 dage siden

Ftg. Prøv og brug din sunde fornuft.... Det du skriver har du jo overhovedet ingen beviser for.
Det må selv du ftg kunne forstå....

Luk kommentar
ftg 4 måneder 5 dage siden

Jeg tror på at det er rigtigt, det behøver jeg ingen beviser for, men jeg kan se at der kommer lava op af jorden når der er en vulkan der er i udbrud.
med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 5 dage siden

Okey ftg. Du er jo i din gode ret til at tro hvad du selv vil....
Men og begynde og påstå at det er sandheden er jo helt vildt....

ftg 4 måneder 5 dage siden

Det er jeg, og hvis jeg ikke troede på det, ville jeg heller ikke påstå at det er sandt.
Mvh

henrik42 4 måneder 5 dage siden

Jamen ftg fordi du er så naiv og tro på en gammel bog, gør det ikke til sandheden...
Det er jo der kæden hopper af for dig...

ftg 4 måneder 5 dage siden

Nej, det er ikke det der gør den til sandheden, Henrik, men Bibelen har bestået tidens prøve.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 5 dage siden

Ftg... Tidens prøve... Hahahahahaha fordi en bog er gammelt gør det jo ikke sandt...
Som du tidligere har nævnt behøver du jo ikke beviser for at noget er sandt.... Derfor er vi andre jo ikke så naive.....

kurt larsen 4 måneder 5 dage siden

ftg... som svar på mit spørgsmål får jeg at vide at: "I Bibelen står der skrevet, at i begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden." (1 Mosebog 1:1)"
.
Ja da.... det skrevet i biblen står. Indiskutabelt.   Men på det tidspunkt hvor den gode herr Moses nedfældede disse ord (husker ikke præcist datoen, men det er ihvertfald en del år siden) så var det den jord han stod på og den himmel han stod og kikkede op på,  den jord han havde i tankerne.da han skrev dette.  Kan vi blive enige om det?
.
En anden ting er så, at på tidspunket af den glødende jord, altså et par milliarder år FØR Moses, var der til at starte med ingen atmosfære. Og er der inden atmosfære, såer der heller ingen himmel.
.
Jeg er sikker på, at du er helt på det rene med ovenstående. Og når nu det er tilfældet, hvorfor skriver du så: "i begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden." (1 Mosebog 1:1)"  Moses tog det jo for givet, at det han stod og så på VAR begyndelsen.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 5 dage siden

Moses skrev omkring år 1513 f.v.t., mens jøderne vandrede i ørkenen efter at de var blevet udfriet fra trældommen i Ægypten. Moses skrev under inspiration af Guds hellige ånd.
Når du kikker op på himmelen, så ser du samtidig tilbage i tiden, for det tager flere lysår for stjernernes lys at nå jorden, så det du ser er noget der skete for lang tid siden. Dengang jorden blev dannet var der ganske rigtigt ikke nogen atmosfære omkring jorden. Man kunne heller ikke se hverken solen eller stjernerne, for Bibelen fortæller at der var mørke over dybet, så du har ganske ret, der var ingen himmel man kunne se. Moses var ikke i stand til at se begyndelsen, selvom man ser tilbage i tiden når man ser op imod stjernerne. Begyndelsen er heller ikke et bestemt tidspunkt, ligesom hvis man ville sige at pludselig var der et univers. Det har taget tid at danne jorden, og stjernerne er heller ikke opstået lige pludseligt. Begyndelsen må derfor være den tid det har taget for universet at blive til, og alt hvad der måtte være forud for det.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 5 dage siden

Det korte af det lange er så, gud IKKe skabte jorden og himmelen.... i hvertfald ikke samtidig, som den gode herr moses vil ha´ os til at tro.  Med mindre, selvfølgelig, at når samme moses bruger ordvalget  "i begyndelsen" så mente han, at de to begivenheder (skabelsen af jorden og skabelsen af atmosfæren) rent tidsmæssigt, lå tæt nok på hinanden, til at begge begivenheder kunne relaters til "i begyndelsen".
.
Nej... min kære ven, ftg...  det biblen siger er, at Jorden blev skabt samtidig med himmelen. Med en og samme kommando... so to speak. Da udkastet til biblen blev skrevet, havde man heller ikke  kendskab til hverken fysik, biologi og alle de ting, der ligger til grund for disse.  Så din referece til lysets hastighed kan ikke bruges i denne forbindelse, simpelt hen fordi, at det anede  . den gode herr moses INTET om.
.
Bare rolig... jeg prøver ikke på, at få dig til at holde op med at tro på guds ord og jesus kærlighed.  Men prøv at være bare  lidt mere varsom med dine argumenter.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 5 dage siden

Nej, det vil han ikke, og det er heller ikke det han skriver. Læg mærke til hvad der står i 1 Mosebog 1:1:
"I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden."
Himlen var altså det første Gud skabte, derefter jorden.
Iøvrigt skrev Moses under inspiration, så det var ikke hans egne ord, men Guds ord, han skrev.
Og hvordan vil jeg så bevise det?
Det kan du se i 1 Timoteus 3:16 hvor der står:
"Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed, så Guds-mennesket kan være fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning."
Det er altså hele Skriften der er inspireret af Gud, også det Moses skrev.
Gud er ikke underlagt tidsbegrænsninger, sådan som os mennesker, og milliarder af år er kun et øjeblik for ham.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 4 dage siden

"Himlen var altså det første Gud skabte, derefter jorden."
.
Det hænger jo så bare  ikke sammen med hvad vi, du og jeg, tidligere er blevet enige om.  Nemlig,   at en himmel kræver en atmosfære (himmel og atmosfære er vel stort set det samme) og for at der kan dannes noget så´nt, kræves der noget det kan dannes omkring. Og dette noget er i dette tilfælde Mother Earth. Konklusionen må vel så være, at jorden kom først.
.
Har jeg ret eller har jeg ret?

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 4 dage siden

Kurt. Der er kun en der har ret, og det er ftg og hans disciple. Men bare roligt for ftg har lovet fred på jorden. Ja ja selvfølgelig først den dag vi allesammen giver ftg ret.... Men det skal jo nok komme... Når nu der kun er en sandhed og det er ftgs.

ftg 4 måneder 4 dage siden

Nej, ordet himlen har forskellige betydninger i Bibelen, og det har det også i daglig tale. For eksempel er der de usynlige himle, hvor Gud opholder sig. Så er der atmosfæren, der også benævnes himlen i Bibelen. (1 Mosebog 1:7-8) I vers 20 får vi at vide at fuglene flyver på himmelen. Der er også selve himmelrummet, der hvor solen og stjernerne befinder sig.
(1 Mosebog 1:17) Vi får også at vide at Jesus vendte tilbage til himmelen, efter at han var opstået fra de døde. Du ser altså at ordet anvendes på forskellige måde forskellige steder i Bibelen. Hvad der menes fremgår af sammenhængen. I Første Mosebog 1:1 er det hele universet, med alt hvad det indeholder, både det synlige og det usynlige og også de åndelige himle. Jorden er ikke det første der er blevet skabt, den er blevet til på et eller andet tidspunkt i universets historie.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 4 måneder 4 dage siden

Kurt. Som tidligere nævnt. Der er kun en sandhed, det ftgs og hans disciple...
Og hvis deres sandhed ikke hænger sammen, ja så er det selvfølgelig er fortolkning spørgsmål.
Og alligevel tror ftg og hans disciple at det er deres pligt at forklare hvordan sandheden er...
Det står jo i bogen.... Tænk sig gud er kapitalist.. Genial måde at få gratis reklame...
Og ftg og hans disciple er provisions lønnet og få først deres bonus når alle vi andre er overbevist...
Det er sku genialt, det vil jeg give dig ftg...

ftg 4 måneder 4 dage siden

Henrik.
Det er rigtigt at sandheden er den samme for os alle sammen, det skal man være blåøjet  for ikke at kunne se,
men du tror måske ikke på at det du selv siger?
Jeg tror ihvertfald på det jeg siger,
og jeg tror også på at det der står i Bibelen er rigtigt.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 3 dage siden

Ftg. Som tidligere nævnt har du jo lov til at tro hvad du vil. Ligemeget hvor åndssvagt det så er. Men de løn og arbejdsforhold i er underlagt strider imod det danske arbejdsmarked. Og dette tager jeg stærkt afstand fra. Når det er sagt bliver man jo nød til at have nogle ordentlige argumenter når man prøver at pådutte andre sandheden.. Det er jo ikke noget ligegyldigt pjat som man kan overlade til en fiktiv historie uden nogen form for dokumentation....
Så enten må du og dine disciple komme op med noget sagligt dokumentation eller ændre jeres salgmetoder til at det er jeres holdning, overbevisning eller tro. Men aldrig sandheden.... Det er jo brud på god salgs skik.

loev 4 måneder 3 dage siden

Det er noget af en opgave at læse alle disse indlæg og det glæder mig at folk har noget at tro på , jeg selv tror på naturen " Moder Jord ".I 1994 var jeg død i 10 timer inden de forbandede læger fik liv i mig igen efter et hjertestop , jeg var 48 år , men disse 10 timer var det skønneste jeg har oplevet , dejlig blød musik og skønne pastelfarver i en verden uden rum og kanter og en skøn lun varme var omkring mig.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 3 dage siden

Det lyder mærkeligt at du har været død i 10 timer, for ved et hjertestop begynder hjernen at dø efter 4-6 minutter, og efter 10 minutter er der som regel ikke noget at gøre, men Jesus oprejste Lazarus efter at han havde været død i fire dage, og der er også fortalt om andre opstandelser i Bibelen, men ingen af dem har fortalt at de har hørt musik imens de var døde, eller at de har set smukke farver.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 4 måneder 3 dage siden

Ftg. Det er jo nok fordi Bibelen er en fiktiv historie...

kurt larsen 4 måneder 3 dage siden

"og jeg tror også på at det der står i Bibelen er rigtigt."
.
Fair enok... og lige netop det  får mig til at gentage ...
.
Du siget "Himlen var altså det første Gud skabte, derefter jorden."
.
Og til det spø´r  jeg: Det hænger jo så bare ikke sammen med hvad vi, du og jeg, tidligere er blevet enige om. Nemlig, at en himmel kræver en atmosfære (himmel og atmosfære er vel stort set det samme) og for at der kan dannes noget så´nt, kræves der noget det kan dannes omkring. Og dette noget er i dette tilfælde Mother Earth. Konklusionen må vel så være, at jorden kom først.
.
Har jeg ret eller har jeg ret?
.
ftg... du skal da selvfølgelig ha´ lov til at ha´ din tro og det uden negative tilkendegivelser.... men, men men... når nu du offentligt gi´r den til kende, må du  forvente, at der vil blive gjort forsøg på at påvise, at det ikke er altid dine argumenter hænger sammen.  Og det er det jeg med ovenstående spørgsmål prøver på.   Men det er du vel klar over?

Luk kommentar
ftg 4 måneder 3 dage siden

Det er et spørgsmål om hvordan man forstår Bibelen. Bibelen er en bog man kan forstå, også selvom der er nogen der føler at de har svært ved det. Jeg har lært det, og det kan du også.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 2 dage siden

"Bibelen er en bog man kan forstå, også selvom der er nogen der føler at de har svært ved det."
.
Ja da... jeg har svært ved at forstå, at i det ene øjeblik vil biblenn have mig til at tro, at først skabte gud Jorden  og at så gud i et andet øjeblik vil have mig til at tro, at det var himmelen han skabte først. For det er jo det du i realiteten siger.
.
Så ftg,  med mindre du haver en logisk ikke-guddommelig forklaring på dette, foreslår jeg, at vi skal lade det være med det.   

Luk kommentar
ftg 4 måneder 2 dage siden

Der står da ikke at Gud skabte jorden før universet, Kurt. Hvis du forstår det på den måde, så har du misforstået Bibelen.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 4 måneder 2 dage siden

"Der står da ikke at Gud skabte jorden før universet",
.
Det siger jeg heller ikke, at der står..... jeg forholder mig udelukkende til, at du et sted siger at gud skabte jorden først og du et andet sted siger, at gud skabte himmelen først.  Det gør mig bare så´n  lidt forevirret.

Luk kommentar
ftg 4 måneder 2 dage siden

Okay, du er bare forvirret. Jeg errindrer ikke at have sagt at jorden er ældre end universet. Hvis jeg har sagt noget i den retning skyldes  det en misforståelse, eller at jeg måske er blevet misforstået. Mit verdensbillede er dette, at universets historie er uendeligt langt og at jorden er blevet til på et eller andet tidspunkt i universets historie. Hvor længe universet har eksisteret ved jeg ikke, og jeg er heller ikke i stand til at sige dig hvor længe jorden har været her, men at jorden er blevet til på et tidspunkt er jeg ikke i tvivl om.
Med venlig hilsen, ftg.