det evige liv

skarleyt 1 uge 15 timer siden 72

det evige liv

hvad er et evigt liv.
hvor lever man det henne.
hvordan finder man stedet,
hvor det er.
hvordan lever man det evige liv
når man har det.
hvem er man sammen med i det
evige liv

Nøgleord: 
jens261 1 uge 14 timer siden

Du er da vist lidt af en spørge Jørgen, for du kan da også blive ved.
Men med dit spørgsmål her om det evige lig, der vil du jo nok få mange forskellige svar, fordi det kommer an på hvad den enkelte person tror på.
Jeg tror ikke jeg ved at alle former for religion skaber splid her på jorden, men trods alt er jeg overbevist om at der er et evigt liv her på jorden, man dør på et tidspunkt, og så forlader sjælen kroppen, den svæver så rundt i verdensrummet, og på et tidspunkt smutter denne sjæl så ind i en krop og man bliver dermed genfødt og dermed " næste liv " i evigt liv bare i en anden krop.
Jeg ved at mormonerne kalder det ikke for en krop men et hylster, gav det dig en smule svar ???
Hej

Luk kommentar
skarleyt 1 uge 14 timer siden

jeg er en spørgne person og jeg vil vide meget.
jeg fik iden til det inlæg,fordi jeg skriver lidt
af det samme med en på et af mine andre
inlæg,også ville jeg have et dyber emme
om det,og det er derfor jeg skrev det.
dit svar er godt,men hvor er vores sjlæ
imellem tiden,og hvordan lever sjælen
imellem tiden og hvor,og hvorfor lever
en sjæl i en ond person,når sjælen
kan leve i en god person i den nye
krop efter man er død

Luk kommentar
jens261 6 dage 20 timer siden

Jeg påstår jo at ALLE former for religion er det rene fis og papir, det er jo kun en gang gejl, fordi der jo ikke er nogen der er død, og som bagefter er vækket til live igen og som dermed kan fortælle os hvordan det hele hænger sammen, det ville jo være rart at man kunne få forklaringen på hvordan det hele er skruet sammen, derfor syntes jeg at det er mærkeligt/skørt at folk er i stand til at dræbe andre der ikke lige er i samme tro som dem selv.
Så er du inde på sjælen ja det er et godt spørgsmål hvor den bliver parkeret indtil den skal genbruges.
Hej

Luk kommentar
skarleyt 4 dage 18 timer siden

jens261da jjesus blev sendt om til gud efter han var død,så
kunne han godt sige,hvad tingene var,som jeg spørger
om,men vi fik det ikke at vide

ftg 6 dage 11 timer siden

Det evige liv er her på jorden. Gud skabte mennesket for at det skulle leve evigt i et paradis her på jorden, men desværre syndede mennesket imod Gud, hvilket resulterede i at de mistede livet. Guds hensigt har ikke ændret sig. Det er stadig Guds hensigt at jorden skal være et paradis fyldt med mennesker der lever evigt i fred og harmoni med Gud og med hinanden. Bibelen fortæller at inden længe vil Gud gribe ind i verdensforholdene og gøre hele jorden til et paradis. Selv døden vil blive fjernet. 
(Åbenbaringen 21:4-5)
Med venlig hilsen, ftg.
 

Luk kommentar
skarleyt 4 dage 18 timer siden

hvad laver man i det evige liv,og hvor længe skal vi vente
på det,for vi har ventet på det siden adam og eva syndede.
det er en langsomllig sag og det tar lang tid.gud skabte det
hele på 6 dag,så gud kan gøre det hurdigere.hvorfor er
gud så langsomt,når han skabte det hele på 6 dage.
vi har ventet i mange år

Luk kommentar
ftg 4 dage 18 timer siden

Ja, vi har ventet lang tid, 6.000 år. Gud skabte mennesket og satte dem i paradiset. Meningen var at de skulle opfylde jorden og gøre hele jorden til et paradis. Guds hensigt har ikke ændret sig. Guds hensigt er at hele jorden skal være et paradis, fyldt med fuldkomne mennesker der lever lykkeligt og som aldrig behøver at dø. Hvad skal vi lave i paradiset? Vi skal vedligeholde jorden og sørge for at den bliver ved med at være et paradis. Det hele vil ske under ledelse af Jesus Kristus, jordens nye konge.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
skarleyt 4 dage 17 timer siden

hvis vi lever det evige liv med gud og alt på jorden
vil jorden blive overbefolket med mensker og dyr
o.s.v. for man dyrker sex og får børn dyreunger.
hvad vil gud så gøre.
vil han skabe en ny jord

Luk kommentar
ftg 4 dage 15 timer siden

Gud sagde til Adam:
"Bliv frugtbare og talrige, fyld jorden og underlæg jer den."
Når jorden er opfyldt vil der ikke blive født flere børn.
Med venlig hilsen, ftg.

jens261 1 dag 13 timer siden

FTG......
Du skriver at gud skabte mennesket, hvad er dog det for en gang vrøvl, det er en narresut, nej du hvis du lige sætter dit jehova skidt udenfor døren for en stund, så skulle du sætte en film om dyreverden på flimmerkassen, så vil du nemlig opdage at der er meget stor lighed mellem dyerne og mennesket, så vi på et tidspunkt havnede ude på et sidespor.
hej

Luk kommentar
ftg 15 timer 56 minutter siden

Gud har også skabt dyrene.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 4 dage 13 timer siden

Hej Skarleyt.
Jorden vil blive overbefolket, og dernæst skal de døde vandre blandt de levende. Dog bliver det ikke til mange skridt, thi vi kommer til at stå som sild i en tønde. Slutteligt vil der være 144,000 tilbage, hvilket giver et ret godt billede af hvor meget de rettroende, og forkynderne har ud af anstrengelserne. Sagt med andre ord er enfoldigheden uendelig hos de som påstår, eller bare mener at kende svarene, uanset hvilke teorier, religioner, eller vrangforestillinger de så end måtte diske op med.
Meget kort er der ingen som kan give dig et svar - Kun idioter som kan lede dig på vildspor, og spilde din tid. Det er det bedste svar du overhovedet kan få på dit spørgsmål.

 

Luk kommentar
ftg 4 dage 12 timer siden

Kun det næstbedste. Gud kender svarene på alle spørgsmål. For at finde svarene skal man altså lede i Guds ord.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
jens261 1 dag 13 timer siden

FTG hvordan kan du dog skrive sådan en gang pladder.
Hej

kurt larsen 4 dage 12 timer siden

"Når jorden er opfyldt vil der ikke blive født flere børn."
.
 Er der et tal på mængden af mennesker når der ikke længere vil blive født børn.? Vil 50% af dem der er, når dette er en realitet, være af hankøn og resten hunkøn?  Hvis så.... hvorfor skulle vi mennesker gennem alt det lort før vi kom dertil? så´n at forstå hvorfor skabte gud ikke den tilstand, hvor der ikke blev født flere børn,  lige fra start af?   Bare så´n lidt nysgerrig.
..
Og..quasar, der er forskel på at være en idiot og så være en fanatiker.

Luk kommentar
ftg 3 dage 20 timer siden

Gud er kærlighed. Han glæder sig over alt hvad han har skabt. Også da han skabte jorden var der glæde i himmelen, og da han skabte mennesket i sit eget billede, med evnen til at vise kærlighed. Gud kunne nemt have opfyldt jorden med følelseskolde robotter der ikke kunne gå i stykker, men det gjorde han ikke. I stedet skabte han mennesker der lignede ham og som besad de samme egenskaber som han. På grund af sin store kærlighed har han skabt mennesket så de selv kunne få børn. Han har ikke ønsket at fratage os glæden ved dette. Selv dyrene glæder sig over deres afkom, på denne måde ser du Guds kærlighed afspejle sig overalt i naturen. Når den nye verden er oprettet og Guds hensigt er gennemført vil der være glæde overalt på jorden. Så er det at Guds vilje sker på jorden, ligesom den sker i himmelen.
Du spørger om der er tal på mængden af mennesker, når jorden til sidst er opfyldt. Selvfølgelig har Jehova fuldstændigt styr på dette, også selvom antallet ikke er nævnt i Bibelen. I Bibelen står der: "Lad enhver som ønsker det, frit komme og tage af livets vand." (Åbenbaringen 22:17)
Hvis du altså ønsker det, så vil der altså også være plads til dig.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 3 dage 7 timer siden

Hej Kurt.
Jeg bliver lige nødt til at irettesætte dig lidt. For det første hører fanatisme ind under kategorien idioti. For det andet når man i det her tilfælde, hvor et spørgsmål kan udløse en stribe forskellige svar hvor kun et af dem er fakta, og de ikke nødvendigvis alle fremføres fanatisk, så er idioti det rette ordvalg. Var budskabet derimod specifikt målrettet det metafysiske nonsens som hidtil er blevet fremført, ville du have haft ret i at fanatisme ville være et mere præcist ordvalg, selvom idioti stadig ikke ville være ukorrekt.

Luk kommentar
ftg 3 dage 5 timer siden

Nej, quasar, hvis du tror dette, så er du ikke ret godt hjemme i ordene og deres betydning. Ordet fanatisme betyder at være inspireret af Gud eller af en gud. Det kommer af det latinske fanus. I Den Danske Ordbog står der at det betyder "en urokkelig overbevisning om det rigtige i en bestemt holdning eller sag," og jeg skal da gerne indrømme at jeg er urokkeligt overbevist om at det der står i Bibelen er rigtigt, så i den betydning passer ordet udmærket på mig.
Iøvrigt burde du kende ordet noget bedre, for fan betyder fanatiker. Elvis Presley havde sine fans, det var mennesker der så op til Elvis som en gud.
Med venlig hilsen, ftg.

Natara 3 dage 5 timer siden

Når Antikrist kommer
vil han altså først imitere Jesu gerning
Han vil komme
med fred,og love mennesker et jordisk 1000-årsrige,så få mennesket til at
tro, at han er Kristus.....
https://worldchallenge.org/da/newsletter/bukket-under-antikrist
Jesus svarede: »Mit Rige er ikke af denne Verden. Var mit Rige af denne Verden, havde mine Tjenere stridt for, at jeg ikke var bleven overgiven til Jøderne; men nu er mit Rige ikke deraf«

quasar 3 dage 18 minutter siden

Hej ftg.

Oprindelsen af ordet "fanatisme" er vi fuldstændig enige i. Thi det er et uomtvisteligt faktum hvor om der kan ej diskuteres, og forklaringen er ej påkrævet. Trods ordets oprindelse, er fanatisme ikke nødvendigvis af religiøs karakter, som du også selv er inde på. Fedt med lidt fakta/fornuft fra dig til en afveksling.

I denne forbindelse bragte jeg heller ikke ordet på bane, men benyttede derimod ordet "idioter" som er den korrekte betegnelse for enhver som ikke klart tilkendegiver at der ikke findes et svar på spørgsmålet som bunder i dokumenterbare fakta. Hvilket i sin enkelthed gør ethvert andet svar til vildledende nonsens, og idioti.

At fanatisme falder under kategorien idioti, er der vist ingen der med rette kan drage i tvivl. Idioti kan betyde nedsatte åndsevner, mangel på dannelse, eller (relevant) tåbelige handlinger som ikke nødvendigvis er betinget af mangel på intelligens, selvom det nu ofte i et eller andet omfang forholder sig sådan. Hos fanatikeren er der i hvert fald en eller anden brist som står i vejen for virkelighedssynet. Fanatikeren er udenfor fornuftens rækkevidde, og fuldstændig i kløerne på sit idioti. Om man så stiller en genstand, som fanatikeren benægter eksistensen af, med et brag på bordet foran denne, vil fanatikeren fortsat benægte eksistensen heraf, ligesom ethvert dokumenterbart argument vil blive forkastet, og nægtet nærmere overvejelse. Fanatisme er den ekstreme udgave af idioti.

Fanatisme leder ofte til diverse former for social uacceptabel adfærd, herunder forsøg på at pådutte andre skadelige vrangforestillinger uden hold i virkeligheden. I visse tilfælde ved brug af vold/terror.

Hvis du ikke havde stoppet din tilegnelse af viden ved Biblen, så var du sikkert stødt på begrebet "kognitiv dissonans" og havde dermed vidst at man indenfor psykologien betegner den overbevisning man krampagtigt klynger sig til, når ens verdensbillede anfægtes af urokkelige fakta, som burde lede til at man forkastede den tidligere fejlagtige opfattelse, for "nyttigt idioti", eller "fanatisme".

Betydningerne af ordene idioti, og fanatisme krydser på flere punkter hinanden. Jeg kunne have skrevet: "Kun fanatikere som kan lede dig på vildspor...", hvis hensigten ellers havde været at målrette budskabet specifikt mod eders volapyk. Men det mere bredspektrede ord "idioter" favner det nu stadig fint, med samt ethvert andet vildledende svar som spørgsmålet måtte udløse. Thi at fremsætte sådanne er i sandhed en tåbelig handling.

Luk kommentar
ftg 3 dage 16 minutter siden

Næh, en fanatiker er et mennesker der har indviet sig til Gud eller som tjener en gud, men det du ikke ved er, at ligesom der findes falske guder, så findes der også en sand. Det er den sande Gud der har frembragt universet, men du tror måske ikke at universet har en skaber? I så fald må du kunne fortælle mig hvordan at universet er blevet til.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 2 dage 22 timer siden

Jeg forholder mig åbent til begge emner til der foreligger et konkret beviseligt svar. Jeg griber ikke til metafysisk nonsens af frygt for det ukendte, eller fordi jeg ikke kan håndtere at der ikke endnu er nogen som ligger inde med sandheden/svar. Jeg har ikke behov for at lulle mig ind i et håbløst menneskeskabt verdensbillede, og kognitiv dissonans er for mig ikke et problem, for jeg føler intet ubehag når klippefaste beviser nødvendiggør at jeg må ændre opfattelse af virkeligheden. Faktisk synes jeg bare at det er fedt når jeg oplever det.
Som jeg før har nævnt forholder jeg mig åbent til eksistensen af en gud, men at finde vejen til en mulig gud, går ikke gennem de eksisterende religioner som fuldstændig indiskutabelt er vrøvl. Ingen eksisterende religiøs bog viser vejen til en sand gud, og at træffe en beslutning på baggrund af volapyk, og dermed forkaste alle andre muligheder er ikke vejen til frelse - Kun til åndelig fattigdom.
Den helt enkle sandhed er at ingen kender svarene, og er det ikke herligt? Livet og alting er et mysterium. Et mysterium som det er tåbeligt at lukke af for før konkrete beviser foreligger, og afliver mysteriet.
Bid for bid finder videnskaben ud af sammenhængen i byggeklodserne, men om alt er opstået tilfældigt, som der foreligger mere bevis for, end der i Biblen gør for det modsatte, det er der ingen der kan svare på, og jeg kunne ikke drømme om at frarøve dig mysteriet og magien ved at pådutte dig en diktatorisk forklaring som ikke har sin rod i fakta (i hvert fald ikke endnu), og som gør dig blind. Det er det religioner gør. 
Meget kort er det eneste korrekte svar jeg kan give dig, at intet menneske kan give dig svaret. Hverken i skrift eller tale. Enhver anden påstand ville bunde i menneskeligt storhedsvanvid, og selvforherligelse mm, som selvom der heller ikke foreligger bevis for det, er vanskeligt at forestille sig at en eventuel skaber, eller anden højere eksistens, ville finde påskønnelig.

Luk kommentar
ftg 2 dage 21 timer siden

Det vil altså sige at du ved ikke om Gud er til eller ej. Jamen det synes jeg er ærlig snak, men du behøver ikke at være i tvivl, for du er selv et bevis på at Gud er til. Uden en Skaber ville der ikke være noget liv, og der ville heller ikke være noget univers.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 2 dage 15 timer siden

Det er stadig ikke et bevis så længe andre, og indtil videre bedre underbyggede muligheder foreligger.

ftg 2 dage 13 timer siden

Jeg har min sunde fornuft, den er for mig bevis nok.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 2 dage 13 timer siden

Og skal vi så lade det være ved det?....  bare et forslag.

Luk kommentar
quasar 2 dage 12 timer siden

Hej Kurt.
Hvorfor i alverden dog det? Er det ikke et debat forum? Og kan debatter ikke munde ud i at der slutteligt kommer argumenter, og vinkler på bordet, som faktisk kan flytte ens syn på tingene, eller bekræfte det? Er det ikke en af grundende til at man debatterer - At udvide sin horizont, og få modspil til de konklusioner man måske fejlagtigt er kommet frem til?
Selv den værste mudderkastning kan føre positive ting med sig, og åbne ens øjne for et større perspektiv, så mit svar må nødvendigvis være nej.

Luk kommentar
ftg 2 dage 12 timer siden

Det har du ret i, Universet kan umuligt have skabt sig selv.
Skaberen er usynlig, men universet er synligt.
Derfor må konklusionen være at der findes en usynlig Skaber.

Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
henrik42 2 dage 12 timer siden

Ftg det kan du have ret i. Men der er jo ingen som helst bevis for at det skulle være en eller anden form for guddommelige indgriben??? Faktisk jo mere man forsker i det er den mere og mere der tyder på det modsatte. Så tag du dit Vagttårnet med ud på toilettet og tør røv i det....

Luk kommentar
ftg 2 dage 11 timer siden

Bibelen har forudsagt verdenshistoriens gang.
Når Bibelens profetier bliver opfyldt, er de et bevis for at det er Gud der griber ind.
Med venlig hilsen, ftg.
 

henrik42 2 dage 11 timer siden

Øøøe. Nej...
Fordi man har ret nogle gange, ikke at jeg siger at Bibelen har det, gør det jo ikke til sandheden... Det var dog en latterlig måde at argumentere på....

ftg 2 dage 11 timer siden

Gud gennemfører sin vilje, og denne vilje er forudsagt i Bibelen.
Et historisk tilbageblik viser at Bibelen har talt sandt.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 2 dage 11 timer siden

Et historisk tilbageblik vil også vise at Darwin havde ret...
Er det så også sandheden??
Eller er det kun når det heller Bibelens vej??

ftg 2 dage 11 timer siden

Darwin har ikke forudsagt verdensbegivenhederne.
Med venlig hilsen, ftg

ftg 2 dage 10 timer siden

Det kan du sige til én der ikke kender Bibelen, men jeg ved hvad der står i den.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 2 dage 10 timer siden

Ftg. Det har Bibelen sku da heller ikke...
Men her er lidt inspiration.
http://www.biblen.info/Stole-paa-bibelen.htm

henrik42 2 dage 10 timer siden

Åbenbart ikke

ftg 2 dage 10 timer siden

Det kan du tro at jeg gør, og hvis du kendte Bibelens profetier ville du vide det samme som jeg.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 2 dage 10 timer siden

Hej ftg.
Er du bekendt med begrebet dobbelt-tænkning?

Luk kommentar
ftg 2 dage 9 timer siden

Hvis du tænker på at have to modstridende opfattelser, og tro fuldt og fast på dem begge, så vil jeg sige til dig, at det kan man ikke. Vi lever i en verden med bedrag, og mange mennesker søger efter sandheden, men når man lærer sandheden at kende, så må man holde sig til den.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 2 dage 9 timer siden

Det er jeg helt enig i ftg. Derfor giver religion absolut ingen mening....

ftg 2 dage 5 timer siden

Det er godt at vi er enige. Så forstår du sikkert også at jeg ikke taler om religion, men at det jeg taler om er sandheden.
Med venlig hilsen, ftg.

henrik42 2 dage 5 timer siden

Ftg. Nej det forstår jeg ikke. Var det ikke biblen vi diskutere?? Meget mere løgnagtig religion skal man lede længe efter. Den også Koranen er de to bøger som har bragt mest død og ødelæggelse med sig. Så sandheden... Nej. Bare nogle tosser der er blevet hjernevasket...

ftg 1 dag 16 timer siden

Bibelen er ikke en religion, Henrik, det er en bog, og som det er sket med så meget andet i denne verden er den blevet misbrugt, blandt andet af religionen.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 2 dage 9 timer siden

Præcist.
Jeg har fundet en side som jeg vil opfordre dig til at læse. Gerne det hele, men især eksemplet med mobil telefoner. Prøv at se på det du har skrevet, og drag paralleller. Kan du få øje på hvad jeg mener?
Siden er Google oversat, og derfor en kende rodet i sin formulering, men ikke værre end at det stadig giver mening, og da indholdet er interessant i mere end blot denne sammenhæng, er den absolut tiden værd.
http://paradigmet.blogspot.dk/2016/10/kognitiv-dissonans-logiske-fejl-fa...

Luk kommentar
ftg 2 dage 5 timer siden

Det er ikke alle mennesker der reagerer ens.
Når kognitiv dissonans opstår, så bør man begynde at søge efter sandheden, og det skal man blive ved med indtil man finder den.
Jesus brugte en lignelse, da han sagde: "Himlenes rige er ligesom en omrejsende købmand der søgte efter smukke perler. Da han havde fundet en perle af stor værdi, gik han straks bort og solgte alt hvad han havde, og købte den."
-
I stedet for at lade sig manipulere, skal man altså begynde at søge efter sandheden.
Det kan godt være at kognitiv dissonans gør ondt, men det kan være det der får én til at vågne op.
Med venlig hilsen, ftg.

ftg 1 dag 21 timer siden

Uro i sindet.
---
Jeg ved hvad det vil sige når der opstår uro i sindet, og det gør der jo når der opstår spørgsmål som man ikke kender svaret på. Så vil den oprigtige sandhedssøger begynde at lede efter svar.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
ftg 1 dag 21 timer siden

Indre konflikter.
---
Jeg taler om indre konflikter.
Kognitiv dissonans er ikke et ord der er en del af mit ordforråd.
Venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 1 dag 19 timer siden

"Når Bibelens profetier bliver opfyldt, er de et bevis for at det er Gud der griber ind.
.
Lidt lissom billiard ballen, der er på vej hen over bordet i en lige linie, men hvor den så pludselig
foretager en drejning på, lets say... 45grader.  Er det den form for guddommelig indgriben, der hentydes
til?
.
"Et historisk tilbageblik vil også vise at Darwin havde ret..."
-
Den gode herr Darwin og andre fremlagde ikke beviser... de sansynliggjorde og sådan er det stadigvæk og,
 trust me, så´n  vil det også være i morgen, i overmorgen.....ihvertfald på det helt afgørende niveau.
.
"Darwin har ikke forudsagt verdensbegivenhederne."
.
Nej... den ære tilfalder en hvis herr Nostradamus... ain´t that right,  Henrik?

Luk kommentar
ftg 1 dag 17 timer siden

Det kan man godt sige. For eksempel blev Babylon regnet for at være en uindtagelig verdensmagt. Men Gud havde besluttet at den skulle falde for at udfri de jøder der var blevet taget til fange af Babylons konge, Nebukadnezer. Og det skete, nøjagtigt som forudsagt i Bibelen. På en enkelt nat indtog Perserne Babylon, og jøderne fik lov til at vende tilbage og genopbygge Jerusalem. Kyros var nævnt ved navn i Bibelen 200 år før han blev født, og der var også forudsagt i detaljer hvordan han ville indtage Babylon. Du kan læse om kong Kyros den store på internettet, blandt andet under:
History of Iran: Cyros The Great - Iran Chamber Society.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
jens261 1 dag 13 timer siden

FTG
Jeg har ikke læst alle dine svar, for det er en gang vrøvl.
Hvordan kan du og andre få jer til at skrive sådan en gang vrøvl om gud og kærlighed og bla. bla.
Der er jo INGEN og heller ikke dig FTG der med sikkerhed kan sige at det her det er det rigtige at tro på, for det er jo kun teori det hele der er jo ingen der fra ham deroppe som du fabler om han har jo aldrig givet en returbillet tilbage til jorden så personen har kunnet fortælle hvad der er fis i kasketten og hvad der er sandhed.

Luk kommentar
ftg 1 dag 13 timer siden

Hvis du havde læst Bibelen ville du vide at Jesus opstod fra de døde på den tredie dag.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 22 timer 6 minutter siden

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/International/ECE89...
.
ftg, du er åbenbart forkert på den.... i ovenstående link er der ingen referencer til hverken det ene eller det andet guddommeligt væsen.    Så er det man siger.... "back to the drawing board"

Luk kommentar
quasar 16 timer 26 minutter siden

Darwin forudsagde ikke verdens begivenheder ligesom Biblen, eller Nostradamus, men til gengæld har opdagelsen af dna, og kortlægningen af gener vist at han havde ret.
Darwin blev, og bliver fortsat lagt for had, fordi hans udlægning ikke ophøjer mennesket til noget særligt, eller de udvalgte, hvilket ikke går i spænd med vores højrøvede vrangforestillinger, og fratager vores tåbelige tro, opfattelser, og adfærd sin berettigelse.
Da Darwins budskab ikke rummede en skjult agenda, og han ikke skulle helgardere nonsens til at passe til alt, formulerede han det også klart.
Man kan hade Darwin alt det man vil, men i modsætning til Biblen, Koranen, Nostradamus, EU, og David Copperfield var hans mission ikke at lede folk bag lyset.
 

ftg 12 timer 47 minutter siden

Der var engang at folk troede at jorden var flad, men Bibelen har altid sagt at den var rund.
Bibelens ord har ikke ændret sig, men det har folks opfattelse.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 11 timer 53 minutter siden

Oversættes den oprindelige hebraiske sætning korrekt, er ordet cirkel, ikke kugle. En cirkel er flad.
Blot endnu et bevis på forvanskningen ved oversættelser og fortolkninger.
Husk at et æsel også kan blive til to.

Luk kommentar
ftg 10 timer 20 minutter siden

I Jehovas Vidners oversættelse gengives det hebraiske ord med ordet kreds.
Et andet sted i Bibelen står der at jorden hænger på intet, og det må vi jo også sige at den gør.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 15 timer 23 minutter siden

Hej ftg.
Helt sikkert. Og kvinden af mandens ribben, så hun skulle være ham underdanig. Thi man er mere mand ved at holde slaver, frem for at være så cool, at hun faktisk ønsker at være der.

quasar 15 timer 9 minutter siden

Ud over at gentage det jeg var inde på forleden, synes jeg faktisk at det er sejt at du bringer fortællingen om perlen ind i billedet, thi perlen er sandheden, hvilket gør Mattæus 24-4&5 særdeles interessant, for det kan ligeså vel henvise til forskellige fortolkninger af Biblen, samt andre sandheder, som ikke nødvendigvis er af Bibelsk/religiøs karakter. Det vil afgjort gøre nas, når man opdager at ægthedsbeviset for den perle man har ofret alt for intet er bevendt, og perlen svarer til dem som spanierne byttede sig til indianernes guld for. Perler er der nok af derude, så netop derfor skal man ikke tro man har fundet den, og i stedet forblive åben og søgende.
To tomler op for at bringe den til torvs.

Ps. Har du fundet det du har skrevet som peger kraftigt på dobbelt-tænkning?
Med venlig hilsen, Quasar.

Luk kommentar
ftg 12 timer 11 minutter siden

Man lærer ikke sandheden at kende på én dag. Man kan finde den, og når man har fundet den skal man tilegne sig den.
Med venlig hilsen, ftg.

kurt larsen 14 timer 53 minutter siden

”Man kan hade Darwin alt det man vil, m........”

.

Så vidt jeg ved, så er der ingen, der hader Darwin. Den gode herr Darwin, herr Wallace og hvad de nu hed alle sammen, havde da ret med hensyn til udviklingen af forskelligartet udseender. forskelligartet egenskaber osv... ., vel at mærke inden for samme art.

.

Men hvordan en laverestående dyreart  kunne blive til to forskellige dyrearter såsom feks. pattedyr og krybdyr kan udviklingsteorien ikke beskrive. Teorien kan ej heller beskrive hvordan en levende organisme kunne udvikle både hunkøn og hankøn samtidig. Og med samtidig menes der her samtidig. Man kan ikke have det ene uden man haver det andet.

.

Så derfor min kære ven, disse iting kan man jo godt påpege uden at det betyder at man hader.....

Luk kommentar
quasar 14 timer 39 minutter siden

Hejsa Kurt.
Naturligvis kan man påpege det, men kun hvis man glemmer celledeling, udvikling af flercellede organismer, evolutionær miljøtilpasning osv, som der foreligger helt konkrete beviser for.
Du skulle forøvrigt prøve at se lidt nærmere på opfattelsen af Darwin i flere nutidige miljøer, herunder diverse religiøse. Så skal du bare se had, og fornægtelse.

quasar 14 timer 4 minutter siden

Noget siger mig at missing link nok skal dukke op på et tidspunkt i løbet af debatten. For at være på forkant med det, skal det nævnes at det genetiske slægtskab med tidligere racer er fastslået, men ligeså interessant har man i den menneskelige arvemasse fundet spor efter ikke mindre end 7 forskellige retrovirus, hvilket kraftigt indikerer at springet kan have været direkte, og missing link virkelig er missing. Er man bekendt med retrovirus' egenskaber, behøver den ikke uddybes nærmere.
Med andre ord kan vores udvikling være sket i kraft af sygdom, hvilket harmonerer ganske godt med at vi er en pestbyld på jordens røv.

quasar 13 timer 38 minutter siden

Det afkræfter så ikke at der kan have været en oprindelig skaber, som har sat processen igang, som ftg ret sikkert vil påpege. Og han vil have ganske ret på det punkt.
Men det beviser at Biblens udlægning ikke holder vand, og bringer os tilbage til udgangspunktet: Ingen kender svaret. I hvert fald ikke endnu.

Luk kommentar
ftg 12 timer 26 minutter siden

Nej, jeg mener at dyrene er skabt efter deres arter og at de forskellige arter ikke kan blande sig med hinanden. Hvis ikke ville de forskellige arter blande sig med hinanden, og der ville ikke længere findes arter. Kun indenfor deres arter kan dyrene blande sig og skabe variation.
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 11 timer 46 minutter siden

Fuldstændigt korrekt at den ene art ikke kan parre sig med den anden. I hvertfald ikke så der kommer afkom ud af det, men derfor deler de stadig størstedelen af gener, som kan krydsspores, samt spores tilbage til en fælles forfader.
Der er feks. kun 1,6% forskel på menneskers og chimpansers gener/dna.
 

Luk kommentar
quasar 11 timer 13 minutter siden

Man kunne jo i den forbindelse driste sig til at mene at artsbarrieren er et held, thi ellers ville der jo nok ikke gå så længe før vi også havde får til at banke på og bræge evangeliet.

ftg 10 timer 15 minutter siden

Hvem er denne fælles forfader? Ham har man da aldrig nogen sinde fundet, vel?
Med venlig hilsen, ftg.

quasar 9 timer 48 minutter siden

Jeg har en formodning om at jeg ikke behøver at uddybe mit syn på Jehovas vidners oversættelser, og fortolkninger, så jeg vil i den forbindelse nøjes med at påpege at en kreds stadig ikke er en kugle.
http://forum.recordere.dk/uploads/37661/discovery-flat-earth-260-27878.jpg
Feks. hunde og kattearter stammer fra en fælles forfader; Miaciden. Det er klart at du ikke har hørt om den, for den står ikke beskrevet i Biblen.
Med venlig hilsen, Quasar.
 

Luk kommentar
ftg 9 timer 14 minutter siden

Nej, hunde og katte er vidt forskellige og der kommer ikke noget afkom ud af at parre dem.
Med venlig hilsen, ftg.

Luk kommentar
quasar 5 timer 27 minutter siden

Hæhæ. Nej det er korrekt, men havde Biblen påstået at der gjorde, så ville du ikke bare tro det, men også hævde at der forelå uomtvisteligt bevis for det.

Luk kommentar
ftg 19 minutter 23 sekunder siden

Jeg kan jo se at dyrene formerer sig efter deres arter og at alle overgangsformerne mangler.
Udviklingsteorien er derfor ikke andet end noget videnskabeligt spekulation.
Med venlig hilsen, ftg.